คนอ้วนบางคนก็ไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนัก

By: terminus
Writer
on Tue, 16/08/2011 - 23:06
Topics: 

คนทั่วไปมักมองว่าโรคอ้วน (obesity) เป็นตัวชักนำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาอีกมากมาย คนที่เป็นโรคอ้วนหลายคนก็เครียดเรื่องสุขภาพและพยายามลดน้ำหนักกันแทบเป็นแทบตาย

แต่งานวิจัยของ Jennifer Kuk แห่ง York University ในโตรอนโต ชี้ให้เห็นว่าคนอ้วนไม่จำเป็นต้องมีสุขภาพแย่เสมอไป คนที่เป็นโรคอ้วนบางคนไม่ต้องวิ่งหาคลีนิคลดน้ำหนักก็สามารถใช้ชีวิตชิลๆ กับสุขภาพที่ดีได้

แทนที่จะจัดกลุ่มคนอ้วนตามวิธีทั่วไป ทีมวิจัยของ Jennifer Kuk กลับใช้วิธีที่เรียกว่า "Edmonton Obesity Staging System" (EOSS) ซึ่งแบ่งผู้ป่วยโรคอ้วนออกเป็นระดับ 0-4 ตามเกณฑ์ระดับของโรคและอาการที่เกี่ยวเนื่องกับโรคอ้วน เช่น เบาหวาน อาการเครียด ปวดหลัง อาการซึมเศร้า ฯลฯ หากผู้ป่วยไม่มีโรคอะไรพวกนี้เลยก็จัดอยู่ในระดับ 0 หากมีเล็กน้อยก็เป็นระดับ 1 และถ้าหนักขึ้นๆ ก็เป็น 2, 3, 4 ตามลำดับ

ทีมวิจัยใช้ข้อมูลของผู้ป่วยโรคอ้วนชาวอเมริกันวัยกลางคนจำนวน 6,000 คนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพที่คลินิคแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี 1987-2001 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภายในเวลา 16 ปี ผู้ป่วยที่อยู่ในระดับ 2-3 มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าคนที่มีน้ำหนักปกติถึง 1.6 เท่า หนึ่งในสาเหตุการตายหลัก คือ โรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งผู้ป่วยระดับ 2-3 ตายด้วยโรคนี้มากกว่าคนที่มีน้ำหนักปกติถึง 2 เท่า

ในทางตรงกันข้าม อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยระดับ 0-1 กลับไม่แตกต่างจากคนที่มีน้ำหนักปกติเลย แถมยังมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจต่ำกว่าคนทั่วไปที่มีน้ำหนักปกติด้วย!

เป็นไปได้ว่า สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยโรคอ้วนระดับ 0-1 มีสุขภาพดีน่าจะมาจากการที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีแนวโน้มรับประทานผักผลไม้และออกกำลังกายอย่างสมำ่เสมอมากกว่าผู้ป่วยระดับ 2-3 แม้ว่าผู้ป่วยระดับ 0-1 ส่วนมากจะไม่ค่อยสนใจเข้าร่วมคอร์สลดน้ำหนักอย่างจริงจังเท่าไร กลับเป็นผู้ป่วยระดับ 2-3 เสียอีกที่นิยมเข้าคอร์สลดน้ำหนักมากกว่า

ผลการวิจัยยังชี้อีกด้วยว่าผู้ป่วยโรคอ้วนที่เข้าคอร์สลดน้ำหนักส่วนใหญ่มีนำ้หนักเพิ่มขึ้นกลับคืนในภายหลังมากกว่าที่ลดไปได้ในตอนแรก หรือที่รู้จักกันดีว่า Yo-yo effect

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยก็เตือนว่าผลวิจัยนี้แค่เน้นให้ผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีสุขภาพดีและใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะอยู่แล้วไม่ต้องดิ้นรนกระวนกระวายเข้าคอร์สลดน้ำหนักหรืออดอาหารอย่างเอาเป็นเอาตาย ไม่มีตรงไหนในงานวิจัยนี้บอกให้ผู้ป่วยโรคอ้วนกินได้ไม่จำกัดโดยไม่สนใจสุขภาพตัวเอง

ที่มา - Live Science