ผู้ชายลั้นล้าคือพวกที่ไม่มีความสุขในที่ทำงาน

By: terminus
Writer
on Wed, 13/07/2011 - 22:34

เรามักจะคิดว่าพวกหนุ่มออฟฟิศที่ทำตัวเจ้าชู้ไล่จีบสาวๆ ได้ทุกวี่ทุกวันเป็นบุคคลที่มีความสุขในการทำงาน (อย่างน้อยก็มีความสุขที่ได้มาบริษัท) แต่จากการวิจัยสำรวจโดย Chadi Moussa และ Adrian Banks แห่ง University of Surrey ความจริงกับสิ่งที่เราเข้าใจนั้นตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง

นักวิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างชายหญิงที่มีอายุระหว่าง 21-68 ปี จำนวน 201 คน ตอบคำถามเพื่อวัดระดับพฤติกรรมเจ้าชู้ในที่ทำงาน, ความพึงพอใจในการทำงาน, ประสิทธิภาพการทำงาน, และบุคลิกภาพการทำงาน หลังจากการวิเคราะห์ผลสำรวจเรียบร้อยแล้ว ผลสรุปได้ว่าผู้ชายที่มีพฤติกรรมเจ้าชู้ในที่ทำงานคือกลุ่มที่มีความพึงพอใจในการทำงานอยู่ในระดับต่ำ

Chadi Moussa ให้ความเห็นถึงพฤติกรรมเจ้าชู้ในที่ทำงานว่าอาจจะเป็นกิจกรรมที่ผู้ชายทำแก้เครียดหรือแก้เบื่อจากงานประจำวันอันน่าเบื่อหน่าย เพราะอย่างน้อยการหว่านจีบสาวๆ ก็สร้างความสุขให้กับชีวิตได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมเจ้าชู้ในที่ทำงานของผู้หญิงไม่แสดงความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ (หรือไม่พอใจ) ในหน้าที่การงานแต่อย่างใด

ที่มา - Science Daily

5 Comments

wichate's picture

คนที่พอใจในงาน คือคนที่เครียดกับงานครับ พวกบ้างานนั้นเอง

คนพวกนี้จะไม่รู้จักปล่อยวาง ขนาดกลับบ้านแล้วยังเอางานกลับมาทำด้วยเลย

ต้องศึกษาธรรมมะ จะได้ปล่อยวางได้บ้าง อิอิเกียวกับข่าวใหนเนี่ย

superballsj2's picture

ผมไม่เคยเจ้าชู้ในที่ทำงานครับ แต่ข้างนอกนี่อีกเรื่อง

ไม่ใช่ว่าพอใจในงานนะ แต่...ผู้หญิง (น่ารักๆ) มีน้อยครับ เหอๆๆ