ความรักยับยั้งความเจ็บปวด

By: terminus
Writer
on Fri, 08/07/2011 - 22:40

ผมขอแสดงความยินดีกับผู้หญิงที่กำลังมีความรักทุกคน เพราะทีมนักวิจัยที่นำโดย Naomi Eisenberger แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ได้พบว่าความรักสามารถช่วยยับยั้งความรู้สึกเจ็บปวด และยังอาจจะช่วยลดความเครียดวิตกกังวลได้ด้วย

การวิจัยนี้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงจำนวน 17 คน แต่ละคนถูกทดสอบโดยการให้ดูรูปคู่รักของตัวเอง, คนแปลกหน้า, หรือวัตถุธรรมดา ระหว่างนั้นกลุ่มตัวอย่างก็จะถูกกระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวด และให้บอกนักวิจัยว่ารู้สึกเจ็บมากน้อยอยู่ในระดับไหนจาก 20 ระดับ ผลปรากฏว่า เมื่อได้ดูรูปคู่รักของตัวเอง กลุ่มตัวอย่างจะรายงานระดับความเจ็บปวดต่ำกว่า

จากการวิเคราะห์การทำงานของสมองด้วย MRI นักวิจัยพบว่าการได้ดูรูปคนรัก สมองส่วนที่เรียกว่า "ventromedial prefrontal cortex" (VMPFC) จะถูกกระตุ้นขึ้นมา สมองส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ยิ่งกลุ่มตัวอย่างคบหากับคู่รักนานเท่าไรและได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากคู่รักตัวเองมากเท่าไร การกระตุ้นในส่วน VMPFC ก็ยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้น

นักวิทยาศาสตร์พอจะรู้อยู่แล้วว่า VMPFC มีส่วนช่วยในการลดระดับความกลัวและอารมณ์วิตกกังวล ดังนั้นนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงที่ได้มองรูปคนรักถึงรู้สึกเจ็บปวดน้อยลง นอกจากนี้นักวิจัยยังพบอีกว่าการเห็นรูปคนรักทำให้สมองส่วน dorsal anterior cingulate cortex ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียด ลดระดับการทำงานลงด้วย

ที่มา - Medical Xpress

3 Comments

gettary's picture

ความรักยับยั้งความเจ็บปวด .... แต่สูญเสียรักเจ็บปวดยิ่งกว่า