มนุษย์อาจมีความสามารถรับรู้สนามแม่เหล็กแฝงอยู่ในพันธุกรรม

By: terminus
Writer
on Wed, 22/06/2011 - 19:33

เมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้ว Robin Baker แห่ง University of Manchester ได้ทำการทดลองที่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์อาจมีความสามารถรับรู้ทิศทางของสนามแม่เหล็ก แต่ในชั้นสุดท้าย เขากลับไม่สามารถเสนอคำอธิบายกลไกที่อยู่เบื้องหลังผลการทดลองของเขาได้ แถมนักวิจัยคนอื่นๆ ที่ทำการทดลองซ้ำก็ไม่เจอผลในลักษณะเดียว ดังนั้นเรื่องนี้จึงเลือนหายไปจากความสนใจของวงการวิทยาศาสตร์เป็นเวลานาน

เมื่อเร็วๆ นี้ Steven Reppert, Lauren Foley, และ Robert Gegear แห่ง University of Massachusetts Medical School ได้แสดงให้เห็นว่ายีน "cryptochrome" ของมนุษย์มีความสามารถแฝงในการรับรู้สนามแม่เหล็ก

ถึงตรงนี้คงต้องย้อนความเกี่ยวกับ Cryptochrome กันหน่อย:

Cryptochrome เป็นโปรตีนในกลุ่ม flavoprotein ที่พบได้ในสัตว์หลายชนิดตั้งแต่แมลงจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื่องจากมันมีความไวต่อแสง เราจึงพบ cryptochrome ในอวัยวะรับแสง เช่น ดวงตา เป็นต้น และในสัตว์บางชนิดที่มีนิสัยชอบเดินทางไกลๆ เช่น ผีเสื้อ Monarch เป็นต้น cryptochrome ของสัตว์พวกนี้จะสัมผัสรับรู้สนามแม่เหล็กโลกเพื่อใช้เป็นเข็มทิศนำทางได้ด้วย

Steven Reppert คนเดียวกันกับในทีมนักวิจัยนี้เคยพิสูจน์แล้วว่าถ้าเอายีน cryptochrome ของผีเสื้อ Monarch ไปใส่ในแมลงหวี่ Drosophila melanogaster จะทำให้แมลงหวี่สามารถรับรู้สนามแม่เหล็กได้ และต่อมาเขาก็สังเกตเห็นว่ายีน cryptochrome ของมนุษย์ที่มีชื่อว่า hCRY2 มีความคล้ายคลึงกับยีน cryptochrome ที่พบในผีเสื้ออยู่บางประการ (cryptochrome ในมนุษย์มีส่วนช่วยในการควบคุมวัฏจักรประจำวันของร่างกายเรา)

ทีมวิจัยของเขาจึงได้ลองเอายีนของโปรตีน hCRY2 ใส่เข้าไปในแมลงหวี่ D. melanogaster แบบเดียวกับที่เคยทำด้วยยีนของผีเสื้อ แล้วจับแมลงหวี่เข้าท่อรูปตัว 'T' ซึ่งแขนทั้งสองข้างของตัว T มีขดลวดไฟฟ้าสร้างสนามแม่เหล็กที่ปรับระดับได้ตามต้องการ ผลปรากฏว่าแมลงหวี่ที่มียีนโปรตีน hCRY2 สามารถรับรู้และแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อระดับความเข้มสนามแม่เหล็กที่แตกต่างกันได้ แต่มีข้อแม้ว่าต้องปรับให้แสงรอบข้างอยู่ในย่านของแสงสีน้ำเงินเท่านั้น

แม้ว่าการสร้างมนุษย์กลายพันธุ์แบบในหนังจะยังเป็นไปไม่ได้ แต่นักวิทยาศาสตร์จินตนาการว่าหากมีวิธีที่ทำให้สัญญาณสนามแม่เหล็กจาก cryptochrome ส่งเข้าไปแปลผลในสมองได้ ก็ไม่แน่ว่ามนุษย์ธรรมดาอย่างเราๆ ก็อาจจะได้ "เห็น" สนามแม่เหล็กโลกด้วยดวงตาของเราเอง

ที่มา - New York Times, Medical Xpress, BBC News, Live Science

4 Comments

hisoft's picture

ต้องเปิดการทำงานของ DNA อีก 95% ที่ปิดอยู่แบบในเรื่อง Switch ผู้พิชิตทางตันก่อนมั้งครับ

The Phantom Thief

spicydog's picture

ผมว่าก็อาจจะจริงนะครับ ส่วนตัวผมจะไม่สามารถนอนหัวไปทางทิศใต้ได้ เวลาลงไปนอนหันหัวไปทางทิศใต้แล้วจะรู้สึกแปลกๆ เหมือนห้อยหัวอยู่ เป็นอย่างนี้หลายรอบละ ทุกครั้งที่เป็นก็เปิดเข็มทิศขึ้นมาดู ก็ปรากฏว่าเป็นการหันหัวไปทางทิศใต้ซะทุกครั้งจริงๆ เลยต้องนอนทางขวางของเตียงแทน แต่ก็จะรู้สึกได้เฉพาะตอนนอนราบกับพื้นเท่านั้น ตอนนั่งตอนยืนตอนเดินไม่สามารถจับทิศได้แต่อย่างไร