ข่าวสั้น:นิวตริโนเปลี่ยน flavour

By: ballsaii
Writer
on Fri, 17/06/2011 - 10:50

จากการทดลองของกลุ่มวิจัย T2K ได้ใช้เครื่อง Japan Proton Accelerator Research Complex ทดลองการติดตามอนุภาคนิวตริโน หลังจากพบเจอการเปลี่ยน tau neutrino เป็น electron neutrino ในระยะทางสั้นๆ

ซึ่งจริงๆ ในการทดลองก่อนนิวตริโนมีการเปลี่ยน flavour ได้ เราเรียกว่า การกวัดแกว่งของนิวตริโน (neutrino oscillation) แต่แบบนี้เพิ่งเคยพบเป็นครั้งแรก หลังจากทีมวิจัยได้ทำงานมาร่วมกันกว่า 10 ปี

นี่อาจจะอธิบายได้ว่าทำไมจักรวาลนี้ มีสสารมากกว่าปฏิสสาร

*นิวตริโนเป็นอนุภาคมูลฐาน ที่มี flavour อยู่ 3 แบบคือ tau,muon และ electron นิวตริโน

ที่มา:RDMag
*อ่านเพิ่มเติม THPS

2 Comments

terminus's picture

การค้นพบครั้งนี้ คือ muon neutrino เปลี่ยนเป็น electron neutrino หนิครับ

neutrino มีตัว e นะครับ

tau ตัว a กับ u สลับที่กันครับ