NSA เปิดเอกสารลับจำนวนมากสู่สาธารณะ เล่มที่เก่าที่สุดอายุกว่า 200 ปี

By: lew
Writer
on Sat, 11/06/2011 - 01:06

ปรกติเอกสารราชการของสหรัฐฯ นั้นแม้จะเป็นความลับแต่เมื่อเวลาผ่านไประดับหนึ่งก็จะมีการยกเลิกระดับความลับของเอกสารแล้วเปิดเผยเอกสารเหล่านั้นออกมา แต่หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ (National Security Agency - NSA) ดูจะต่อต้านกฏหมายนี้อยู่กลายๆ ด้วยการไม่ยอมปล่อยเอกสารจำนวนมากออกมาเพราะเหตุผลความมั่นคง แต่ในปี 2009 โอบามาก็ได้มีคำสั่งให้ปล่อยเอกสารเพื่อแสดงความโปร่งใสของรัฐบาล และผลจากคำสั่งนั้นก็มีผลให้ NSA ต้องเริ่มปล่อยเอกสารที่หมดอายุแล้วออกมาจำนวนมาก

เอกสารที่เก่าที่สุดนั้นเป็นคู่มือการเขียนแบบเข้ารหัสลับที่มีอายุกว่า 200 ปี, ภาพถ่ายสำนักงานการเข้ารหัสของกองทัพบกอายุเกือบ 100 ปี, หรือแผนผังคอมพิวเตอร์ IBM ตั้งแต่ปี 1959

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารชุดแรกที่ออกมาโดย NSA จะตรวจสอบและปล่อยเอกสารออกมาให้ครบถ้วนภายในสองปีข้างหน้าเราคงได้เห็นเอกสารแปลกๆ กันอีกจำนวนมากระหว่างนี้

ที่มา - Wired

3 Comments