สาเหตุที่การเลิกบุหรี่ทำให้น้ำหนักขึ้น

By: terminus
Writer
on Fri, 10/06/2011 - 22:56

มีบางเรื่องที่น่าสังเกตเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และน้ำหนักตัว เช่น ผู้สูบบุหรี่มักจะผอมแห้งกว่าคนที่ไม่สูบ หรือ คนที่เลิกบุหรี่มักมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น เป็นต้น บางคนอาจคิดว่าเป็นอุปทานบ้างบาปกรรมบ้าง แต่ความจริงเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลัง เมื่อเร็วๆ นี้ทีมวิจัยที่นำโดย Marina Picciotto แห่ง Yale University ได้ค้นพบว่านิโคตินมีฤทธิ์ลดความอยากกินอาหารในหนูทดลอง

พวกเขาสังเกตว่า บนเซลล์ประสาทในสมองส่วน hypothalamus มีตัวรับนิโคตินตัวหนึ่งที่ชื่อว่า α3β4 nicotinic receptor ซึ่งเมื่อจับกับนิโคตินแล้วจะกระตุ้นให้เซลล์ประสาท pro-opiomelanocortin (POMC) ทำงาน การทำงานของ POMC มีผลยับยั้งความรู้สึกอยากกิน

เมื่อทดลองเอานิโคตินให้กับหนูทดลองธรรมดาและหนูที่ตัดเอาเซลล์ประสาท POMC ออก ผลปรากฏว่าหนูที่ยังมี POMC จะมีน้ำหนักตัวลดลง ขณะที่น้ำหนักตัวของหนูที่ไม่มี POMC แล้วยังคงเท่าเดิม

นักวิจัยสันนิษฐานว่าเซลล์ POMC ในคนก็คงมีการทำงานอย่างเดียวกัน ดังนั้นคนที่ได้รับนิโคตินจากการสูบบุหรี่จึงไม่ค่อยรู้สึกอยากทานอาหาร น้ำหนักตัวจึงลดลงเป็นธรรมดา แต่พอพยายามจะเลิกบุหรี่ ความรู้สึกอยากกินก็เพิ่มขึ้น

งานวิจัยนี้นอกจากจะเป็นพื้นฐานช่วยหาทางออกให้ผู้ที่อยากเลิกบุหรี่แต่ไม่อยากอ้วนแล้ว ยังอาจมีประโยชน์กับคนที่อยากลดน้ำหนักด้วย แต่อย่างไรก็อย่าเพิ่งหวังให้มากนัก เพราะสมองส่วน hypothalamus ของคนซับซ้อนและควบคุมหลายอย่าง เช่น อารมณ์ การนอน เป็นต้น การทำยาลดน้ำหนักแบบที่ไปควบคุม POMC โดยตรงออกมาวางขายคงเป็นไปได้ยาก

ที่มา - Live Science, Discovery News, Medical Xpress