ตรวจจับการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ด้วย GPS

By: lew
Writer
on Fri, 10/06/2011 - 02:16

เพื่อความปลอดภัยของโลก สนธิสัญญาห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์นั้นมีการลงนามกันตั้งแต่ปี 1997 ยกเว้นหลายประเทศรวมถึงสหรัฐฯ แต่ไม่ว่าอย่างไรอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งคือเรายังขาดเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบการทดลองระเบิดนิวเคลียร์

อาจจะน่าตกใจว่าการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่เป็นดอกเห็นสูงนับกิโลเมตรจะเอาไปหลบซ่อนได้อย่างไรกัน แต่ในความจริงแล้วการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ยุคใหม่ๆ มักจะทำการทดลองใต้ดินเพื่อป้องกันการแพร่กระจายรังสี และแม้จะตรวจจับแรงสั่นสะเทือนได้แต่ก็ยากที่จะแยกว่าเป็นแผ่นดินไหว, ระเบิดนิวเคลียร์, หรือกระทั่งเป็นการทดลองระเบิดธรรมดาที่ขนาดใหญ่มากๆ ซึ่งสนธิสัญญาไม่ได้ห้ามไว้แต่อย่างใด

หน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบการทดลองระเบิดนิวเคลียร์นั้นคือ Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) โดยมีแนวทางที่จะติดเครื่องตรวจสอบแผ่นดินไหวทั่วโลก และติดตั้งสถานีตรวจอนุภาครังสี (radionuclide) เพื่อยืนยันว่าเป็นการทดลองนิวเคลียร์ทั่วโลก 80 สถานี แต่อีกแนวทางหนึ่งที่ราคาถูกกว่าและใช้งานได้ทันทีคือการใช้สถานี GPS ในการยืนยัน โดยทีมวิจัยระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ คือนาย Jihye Park ได้เสนอผลการศึกษาข้อมูลจากสถานี GPS ภาคพื้นดิน และพบว่าการทดลองนิวเคลียร์จะทิ้งร่องรอยไว้ในชั้นบรรยากาศในระดับไอโอโนสเฟียร์

การตรวจสอบนี้อาศัยคลื่นช๊อกเวฟที่เป็นลักษณะของระเบิดนิวเคลียร์ คลื่นนี้จะกระแทกออกมาจากจุดระเบิดและทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ตรวจสอบได้นี้ ส่งผลไปยังความแรงสัญญาณ GPS ที่สถานีรับได้จนเกิดรูปแบบเฉพาะที่บอกได้ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงในระดับไอโอโนสเฟียร์

การตรวจสอบในรูปแบบนี้ได้เปรียบกว่าการตรวจสอบอนุภาครังสีเพราะการทดลองใหม่ๆ อาจจะอยู่ใต้ดินลึกเกินกว่าอนุภาคจะเล็ดลอดออกมาจนตรวจสอบได้ และการใช้ข้อมูล GPS มาตรวจสอบนั้นก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่มากนัก ทำให้เราสามารถใช้การตรวจสอบแบบนี้เพื่อยืนยันร่วมกับการทดสอบอื่นๆ ได้

ที่มา - Ohio University's Research News

1 Comment

echo's picture

มหาอำนาจนิวเคลียร์อย่างพม่า จะทำอย่างงัยล่ะทีนี้