ทดสอบ EzMath

By: lew
Writer
on Fri, 03/06/2011 - 03:04

EzMath เป็นโครงการที่พัฒนาโดยคุณ neizod ภายใต้โครงการฝึกงานกับ Blognone จะเปิดทดสอบให้ใช้ครั้งแรกใน JuSci ครับ

\(\begin{align}
a+ b= c^{2}
\end{align}
\)

\(\begin{align}
c^{2}, a_{ n}^{ i}, e^{\pi i}
\end{align}
\)

\(\begin{align}
\lim\limits_{ x\rightarrow0} x^{ x}
\end{align}
\)

\[\begin{align}
&\mathbf{\text{procedure}}\;\;\text{factorial}\left(\text{int}\;\; n\right)\\
&\mathbf{\text{begin}}\\
&\quad\quad\mathbf{\text{var}}\;\;\text{int}\;\; r=1\\
&\quad\quad\mathbf{\text{for}}\;\; i:= n\;\;\mathbf{\text{downto}}\;\;2\;\;\mathbf{\text{step}}\;\;1\;\;\mathbf{\text{do}}\\
5:&\quad\quad\quad\quad r\leftarrow r\times i\;\;\mathbf{\text{od}}\\
&\quad\quad\mathbf{\text{return}}\;\; r\\
&\mathbf{\text{end}}
\end{align}
\]

neizod's picture

\(\begin{align}
x=\frac{- b\pm\sqrt{ b^{2}-4 a c}}{2 a}
\end{align}
\)

\(\begin{align}
\text{}_{15}^{32}\text{P}\longrightarrow\text{}_{16}^{32}\text{S}+\beta^{-}+ v
\end{align}
\)

\(\begin{align}
\left\lfloor x\right\rfloor\leq\left\lfloor x\right\rceil\leq\left\lceil x\right\rceil
\end{align}
\)

\(\begin{align}
n\in\mathbb{Z};\quad\quad\left|\sin90\cdot n{^\circ}\right|\equiv n\pmod{2}
\end{align}
\)


\[\begin{align}
\left| x\right|=\begin{cases}
x&\mathbf{\text{if}}\;\; x\geq0\\
- x&\mathbf{\text{if}}\;\; x\lt0
\end{cases}
\end{align}
\]

\[\begin{align}
\sum\limits_{ k=1}^{ n}\sum\limits_{ i=1}^{ k} i^{3}=\frac{1}{3}{ n+1\choose2}{ n+2\choose2}
\end{align}
\]

\[\begin{align}
\gamma=\lim\limits_{ n\rightarrow\inf}\left(\sum\limits_{ k=1}^{ n}\frac{1}{ k}-\ln\left( n\right)\right)=\int\limits_{1}^{\inf}\left(\frac{1}{\left\lfloor x\right\rfloor}-\frac{1}{ x}\right) d x
\end{align}
\]

\[\begin{align}
\varphi= r_{ c}=\frac{\sum\limits_{ i, j} x_{ i, j} y_{ i, j}}{\sqrt{\left(\sum\limits_{ i, j} x_{ i, j}^{2}\right)\left(\sum\limits_{ i, j} y_{ i, j}^{2}\right)}}
\end{align}
\]


\(\begin{align}
\lim\limits_{ n\rightarrow\infty}\sum\limits_{ i=1}^{ n} f\left( a+ i\Delta x\right)\Delta x=\int\limits_{ a}^{ b} f\left( x\right)\;\; d x;\quad\quad\Delta x=\frac{ b- a}{ n}
\end{align}
\)

\(\begin{align}
\begin{bmatrix}
x'\\
y'\\
1
\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}
\cos\theta&\sin\theta&0\\
-\sin\theta&\cos\theta&0\\
0&0&1
\end{bmatrix}\begin{bmatrix}
x\\
y\\
1
\end{bmatrix}
\end{align}
\)


\(\begin{align}
0.0\overline{238095},0.\overline{9}
\end{align}
\)

\(\begin{align}
c=\overline{ z i-\overline{ y+ x i}}
\end{align}
\)

\(\begin{align}
\frac{\sin x}{ n}=6
\end{align}
\)

\(\begin{align}
\left( a\mod b\right)
\end{align}
\)

\(\begin{align}
l o n g=\begin{bmatrix}
a& b& c& d& e& f& g& h& i& j& k& l& m\\
n& o& p& q& r& s& t& u& v& w& x& y& z
\end{bmatrix}=\text{page flow}
\end{align}
\)

mementototem's picture

\begin{align}
0= a^{2}+ 2ab+ b^{2}
\end{align}
\begin{align}
c^{2}= a^{2}+ b^{2}
\end{align}
\begin{align}
area= \pi r^{2}
\end{align}
ใช้ไม่เป็น ฮ่า ฮ่า

bongikairu's picture

ทดสอบๆ

\(\begin{align}
\int\frac{ x^{3}+ x^{2}+27 x+4}{ x^{2}}\;\; d x=\int x+1+27 x^{-1}+4 x^{-2}\;\; d x=\frac{1}{2} x^{2}+ x+27\log\left( x\right)-4 x^{-1}+ c
\end{align}
\)

neizod's picture

ถ้ามันยาวมากๆ ใช้เครื่องหมาย # มาร์กจุดจัดย่อหน้าได้นะครับ

\[\begin{align}
\int\frac{ x^{3}+ x^{2}+27 x+4}{ x^{2}} d x&=\int x+1+27 x^{-1}+4 x^{-2} d x\\
&=\frac{1}{2} x^{2}+27\log\left( x\right)-4 x^{-1}+ c
\end{align}
\]


code:

int (x^3 + x^2 + 27x + 4) / x^2 dx # = int x + 1 + 27x^(-1) + 4x^(-2) dx
                  # = 1/2 x^2 + 27 log(x) - 4x^(-1) + c
sunwillsetforyou's picture

\begin{align}(1001^2 - 999^2) / (101^2 - 99^2) \end{align}

\begin{align} alpha + beta = gamma \end{align}

\begin{align} 2mn + 4r^2 - pi = pi + uo + u^2 \end{align}

\begin{align} complex r
complex (3, 4)
declare p as complex \end{align}

ใช้ยังไงอะครับ

neizod's picture

ขอ code ต้นฉบับด้วยครับ (เอาเฉพาะ code ใส่ใน tag < pre > ... < /pre > นะครับ)

hisoft's picture

\begin{align} \overline{b}\overline{d}\overline{abcd}\end{align}
\begin{align} \begin{bmatrix}\frac{เจ๋งดีครับ}{\overline{แต่เหมือนว่าถ้า overline ยาว ๆ แล้วมันจะเหมือนหลายเส้นเลย}}& +\ \frac{คือมันต้องขึ้นเป็นโค้ดให้เห็นก่อนแล้วค่อย ๆ กลายสภาพเสมอเลยเหรอครับ?}{ผมทำโค้ด matrix ให้เป็นสองแถวไม่ได้แฮะ}\end{bmatrix}\end{align}

The Phantom Thief

neizod's picture
 • เรื่อง overline นี้เข้าใจว่าเป็นเพราะภาษาไทยครับ
 • ต้องขึ้นเป็น code ก่อน เพราะเป็นการทำงานฝั่ง client ครับ ลดภาระสร้างถาพจากฝั่ง server ไปบ้าง
 • matrix ใช้เครื่องหมาย , (colon) เพื่อขึ้นช่องใหม่ และ ; (semicolon) เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ครับ
chaow's picture

\[\begin{align}
\int\limits_{ a}^{ b} x\;\; d x\\
\coprod\limits_{ n=1}^{\infty}\frac{4\cdot n^{2}}{4\cdot n^{2}-1}\\
\bigcup\limits_{ A\in M} A
\end{align}
\]

\(\begin{align}
1:&\mathbf{\text{procedure}}\;\;\text{factorial}\left(\text{int}\;\; n\right)\\
&\mathbf{\text{begin}}\\
&\quad\quad\mathbf{\text{var}}\;\;\text{int}\;\; r=1\\
&\quad\quad\mathbf{\text{for}}\;\; i:= n\;\;\mathbf{\text{downto}}\;\;2\;\;\mathbf{\text{step}}\;\;1\;\;\mathbf{\text{do}}\\
5:&\quad\quad\quad\quad r\leftarrow r\times i\;\;\mathbf{\text{od}}\\
&\quad\quad\mathbf{\text{return}}\;\; r\\
&\mathbf{\text{end}}
\end{align}
\)

neizod's picture

\[\begin{align}
e^{\int x\;\; d x}
\end{align}
\]

\[\begin{align}
f\left( v\right)=\frac{1}{1+ e^{-\lambda\times v}}
\end{align}
\]

\[\begin{align}
c\left( k\right)= K\left( e\left( k\right)+\frac{ T_{ c}}{ T_{ i}}\sum\limits_{ n=0}^{ t} e\left( n\right)+\frac{ T_{ d}\left( e\left( t\right)- e\left( t-1\right)\right)}{ T_{ c}}\right)
\end{align}
\]

ด้านล่างนี้มั่ว ;P

\(\begin{align}
c_{ i, j}=\sum\limits_{ k=1}^{ p} a_{ i, k}+ b_{ k, j};\quad\quad i, j, k, p\in\mathbb{N}
\end{align}
\)

\(\begin{align}
\begin{bmatrix}
a_{1}& a_{2}
\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}
b_{1}\\
b_{2}
\end{bmatrix}= A\cdot B=\sum\limits_{ i=1}^{2} a_{ i} b_{ i}\;\;;\quad\quad\forall a, b\in\mathbb{R}
\end{align}
\)

pingz's picture

พิมพ์เครื่องหมาย { } ยังไงอะครับ?

ปกติใช้คำสั่ง

\{ \}
neizod's picture

พิมพ์ {a, b, c} เข้าไปตรงๆ เลยครับ

\(\begin{align}
\left\{ a, b, c\right\}
\end{align}
\)

เลือกใช้อย่างนี้ เพื่อเอามาแทนที่การ group ของ LaTeX ครับ
สำหรับการ group กลุ่มคำ มันจะจัดให้อัตโนมัติ เช่น (1+n)/n จะได้ผลลัพท์

\(\begin{align}
\frac{1+ n}{ n}
\end{align}
\)

pingz's picture

อย่างผมจะพิมพ์ประโยคปกติใน latex

$\mathfrak{A}=\langle\mathbb{R},\{f^\mathfrak{A},g^\mathfrak{A}\},\{c^\mathfrak{A},d^\mathfrak{A}\}\rangle$

อย่างนี้ จะทำยังไงอะคับ?

neizod's picture

ผมไม่ได้ทำตัวดัก \mathfrak{text} ไว้เพราะไม่ค่อยเห็นใช่กันครับ
อันนี้ต้องขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ ว่าพบ \mathfrak{text} บ่อยในฟิลด์ไหน มีคำย่อให้เลือกใช้หรือเปล่าครับ (เช่น \mathbb{R} ที่พบในเรื่องเซต ตรงนี้ผม design ให้เรียกย่อๆ ว่า Rset ครับ)

ส่วนวงเล็บ bra-ket พอดีตอน design ไม่ทราบว่ามีครับ
แต่ตอนนี้เพิ่ม code เข้าไปในรุ่นพัฒนาแล้ว คาดว่าจะปล่อยตัว update ในเร็วๆ นี้ครับ

สมมติว่าตัด \mathfrak{text} ออกไปก่อน และเขียน bra-ket ตามเวอร์ชันใหม่ที่กำลังออก จะเขียนได้อย่างนี้ครับ

A = braket(Rset, {f^A, g^A}, {c^A, d^A})
pingz's picture

mathfrak ใช้บ่อยในพวก Logic และ Model Theory ครับ เป็นสัญลักษณ์ของ structure

แล้วก็ใช้ใน set ด้วยครับ แทน cardinal

neizod's picture

เท่าที่ผมลองค้นๆ จาก wiki กับ mathworld แล้ว พบว่าการเรียกใช้ \mathfrak จะเป็นการใช้กับตัวอักษรครั้งละ 1 ตัว
แบบนี้ผมออกแบบให้ Afrak แทน \mathfrak{A} โอเคมั้ยครับ?

ปล. \aleph ใช้ aleph ครับ

pingz's picture

ก็โอเคนะครับ แต่เซนส์ผมอยากเขียน frakA มากกว่า 555+

vittee's picture

\[\begin{align}
\lim\limits_{ x}\begin{bmatrix}
\infty&\emptyset_{ x}\\
\partial_{\emptyset}&\nabla
\end{bmatrix}\rightarrow\infty
\end{align}
\]

neizod's picture

ทดสอบ

\(\begin{align}
x=\frac{- b\pm\sqrt{ b^{2}-4 a c}}{2 a}
\end{align}
\)

\(\begin{align}
\frac{1}{ k!}\prod\limits_{ i=0}^{ k-1}\left(2^{ k}-2^{ i}\right)
\end{align}
\)

hisoft's picture

เย้ ใช้ได้แล้ว

แต่ผมพิมพ์ไม่เป็นอยู่ดี ^u^

The Phantom Thief