กราฟีนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไบโอเซ็นเซอร์

By: ballsaii
Writer
on Thu, 05/05/2011 - 13:53

การเพิ่มชั้นของกราฟีนเข้าไปบนแผ่นทองฟิล์มในไบโอเซ็นเซอร์ (biosensor) ส่งผลให้ประสิทธิภาพการตรวจจับชีวโมเลกุลได้อย่างมหัศจรรย์

โดยหลักการคร่าวของไบไอเซ็นเซอร์แบบ surface plasmon resonance (SPR) คือเซนเซอร์แสงที่ใช้ การคลื่นผิวของพลาสมอนตรวจจับอันตรกิริยาระหว่างชีวโมเลกุลกับผิวเซ็นเซอร์ พูดง่ายๆก็คือ ถ้ามีชีวโมเลกุลมาจับกับผิวเซ็นเซอร์จะทำให้สมบัติทางแสงของผิวเปลี่ยนไป ซึ่งสมบัติในที่นี้ก็คือ การสะท้อนกลับหมด (total reflection) ซึ่งมุมที่เกิดการสะท้อนกลับหมดจะบ่งบอกถึงชีวโมเลกุลที่มาเกาะนั่นเอง

ตามการทดลองนี้ใช้ชีวโมเลกุลเป็นดีเอ็นเอ ประสิทธิภาพที่ได้นั้นอยู่ที่จำนวนชั้นของกราฟีน โดย 10 ชั้นของกราฟีน ให้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 25%

ว่าแต่มี เซ็นเซอร์ (censor) เรยา ไหมนิ 55

คลิกดูส่วนประกอบ

ที่มา - RdMag

1 Comment

mementototem's picture

ทำได้เกือบทุกอย่างจริง ๆ แฮะ มันคงเป็นสารกึ่งตัวนำแห่งศตวรรษนี้ล่ะมั้ง


"เซนเซอร์แสงที่ใช้ การคลื่นผิวของพลาสมอน" การคลื่นผิว คืออะไรครับ?

"โดย 10 ชั้นของกราฟีน" เปลี่ยนเป็น "โดยกราฟีน 10 ชั้น" จะเข้าใจง่ายกว่านะ

เปลี่ยนที่เก็บรูปเป็นอย่างอื่นด้วยครับ คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ imageshack จะดูรูปไม่ได้ครับ หรือไม่ก็บอกว่า ให้ไปดูรูปจากที่มาซะเลย :P