ค้างคาวกินแมลงมีมูลค่าอย่างน้อยสามพันล้านดอลลาร์

By: Thaina on Sat, 02/04/2011 - 02:17

ฟังแล้วอย่าได้ตกใจว่าค้างคาวอะไรซื้อขายกันแพงขนาดนั้น

อันนี้เปนการวิเคราะห์ตัวเลขของนักชีววิทยาด้านระบบนิเวศน์ในสหรัฐอเมริกาครับ ว่า ค้างคาวกินแมลง น่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ถึงสามพันล้านดอลลาร์

อันที่จริงตัวเลขนี้เปนแค่ตัวเลขที่เกิดจากการคำนวนจากงานวิจัยเก่า ที่วิจัยเฉพาะพื้นที่ประมาณหนึ่งหมื่นเอเคอร์ในมลรัฐเท็กซัส ซึ่งได้ผลออกมาว่า ประสิทธิภาพของค้างคาวในการกำจัดศัตรูพืช เทียบเท่าค่าใช้จ่ายในการกำจัดศัตรูพืชได้ประมาณ 74 ดอลลาร์ต่อเอเคอร์ หรือรวมได้ 740,000 ดอลลาร์

ซึ่งนักชีววิทยาคนดังกล่าวก็ยอมรับว่า นี่เปนแค่ตัวเลขอย่างหยาบที่คูณหารจำนวนพื้นที่เกษตรกรรมทั่วทั้งสหรัฐเท่านั้น หลายๆพื้นที่ ค้างคาวอาจมีจำนวนมากกว่า หรือน้อยกว่า กินแมลงศัตรูพืชมากกว่า หรือน้อยกว่า ก็ได้
แต่ถึงแม้จะเปนแค่ตัวเลขอย่างหยาบ ก็เปนตัวเลขเฉพาะการกำจัดศัตรูพืชโดยตรง ยังไม่นับรวมปุ๋ยชีวภาพที่ค้างคาวผลิต หรือคุณภาพผลผลิตที่จะลดลงจากการใช้สารเคมี การตัดต่อพันธุกรรม และมูลค่าทางระบบนิเวศน์

ปัญหาสำคัญคือ ในตอนนี้ค้างคาวจำนวนมากสิ้นชีพไปกับกังหันลมและ WhiteNose Syndrome หากปล่อยไว้แบบนี้ ภายในห้าถึงหกปี การเกษตรของสหรัฐอเมริกาอาจถึงคราววิกฤต

อ่านรายละเอียดที่เหลือได้จาก Ars Technica ครับ จะมีการอ้างถึง Paper งานวิจัยอื่นๆ

1 Comment