หนอนด้วงเสือ...ล้อพลังลม

By: terminus
Writer
on Tue, 29/03/2011 - 23:43

ศาสตราจารย์ Alan Harvey และนักศึกษา Sarah Zukoff แห่ง Georgia Southern University ได้แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ที่น่าอัศจรรย์ของหนอนด้วงเสือ Cicindela dorsalis subsp. media

แรงบันดาลใจของงานวิจัยนี้มาจากการสังเกตหนอนตัวอ่อนของด้วงเสือซึ่งเป็นแมลงที่พบได้ทั่วไปในชายฝั่ง Eastern Beach ของจอร์เจีย เมื่อถูกรบกวน หนอนด้วงจะกระโดดขึ้นแล้วม้วนต้วกลางอากาศเป็นล้อที่พอแตะพื้นก็จะกลิ้งหลุนๆ ไปตามลม

ตอนแรกคนทั่วไปคิดว่าการที่ล้อหนอนด้วงเหล่านี้เคลื่อนที่ได้ด้วยพลังงานลมเป็นเรื่องบังเอิญ แต่งานวิจัยของ Alan Harvey และ Sarah Zukoff แสดงให้เห็นว่าหนอนจงใจเลือกกะเวลากระโดดในพอดีกับกระแสลม เมื่อดูจากภาพวิดีโอข้างล่างจะเห็นว่าจังหวะกระโดดและจังหวะลงแตะพื้น ตัวหนอนม้วนขดเป็นกงล้อสมบูรณ์แบบพอดิบพอดีเหมือนนักยิมนาสติกทีมชาติยังไงยังงั้น นอกจากนี้เมื่อกระแสลมพัดแรงขึ้น ประชากรหนอนก็มีแนวโน้มที่จะหมุนตัวเป็นล้อมากขึ้นด้วย

หนอนของด้วงเสือ Cicindela dorsalis media สามารถกลิ้งตัวเป็นล้อได้ระยะทางสูงสุดถึง 60 เมตร นักวิจัยประมาณความเร็วของล้อหนอนด้วงไว้อยู่ที่ 3 เมตรต่อวินาที ซึ่งถือว่าเป็นสถิติความเร็วสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสำหรับตัวอ่อนแมลงบนพื้นดิน (โดยทั่วไปๆ ตัวเต็มวัยของด้วงเสือใน family Cicindelidae ก็วิ่งเร็วเหมือนกัน แต่ผมไม่แน่ใจว่าหนอนด้วงเสือชนิดอื่นๆ รวมถึงชนิดในบ้านเรากลิ้งเป็นล้อได้หรือไม่)

นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานกันว่าหนอนด้วงเสืออาศัยกลยุทธ์ "ล้อลู่ลม" เป็นท่าไม้ตายในการหนีจากผู้ล่าตัวห้ำและตัวเบียน ดังนั้นการที่มนุษย์เข้าไปสร้างตึกรามบ้านช่องหรือตัดถนนเอารถไปวิ่งขวางทางลม ก็คงจะส่งผลกระทบต่อชีวิตหนอนด้วงไม่มากก็น้อย

ที่มา - PhysOrg

3 Comments