อยากให้ตลก เล่าเรื่องเกี่ยวกับการฝ่าฝืนศีลธรรมสิ

By: mementototem
Writer
on Mon, 28/03/2011 - 21:02

ถ้าอยากได้มุกขำ ๆ ไปใช้ในวัน April Fool แล้วล่ะก็ มีงานวิจัยหนึ่งพบว่า การฝ่าฝืนกฎทั่วไปต่าง ๆ รวมถึงการฝ่าฝืนศีลธรรมจะทำให้คนหัวเราะออกมาได้

การทดลองคือ ให้ผู้ร่วมทดลองอ่านเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์คู่หนึ่ง โดยสถานการณ์แรกจะเป็นเรื่องที่ฝ่าฝืนศีลธรรม เช่น พระชาวยิวสนับสนุนการบริโภคเนื้อหมู ในขณะที่อีกอันไม่มี ผลก็คือ สถานการณ์แรกนั้นมีคนหัวเราะกับมันมากกว่า ในอีกการทดลองที่เชื่อว่า เรื่องการฝ่าฝืนศีลธรรมที่ไม่ร้ายแรงนั้นจะน่าขบขันมากกว่า และผลทดลองก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ

ถ้าผู้คนอยู่ห่างจากการฝ่าฝืนศีลธรรมในทางจิตวิทยามากขึ้น ก็จะขบขันกับเรื่องนั้นมากขึ้นเช่นกัน แต่ถ้ามันดูเหมือนจริงมากเกินไป มันจะไม่ขำ แต่ถ้าดูไม่น่าเชื่อ มันจะน่าขบขันขึ้น (อย่าไปเล่าเรื่อง "พระชาวยิวสนับสนุนให้บริโภคเนื้อหมู" ให้ชาวยิวฟัง นอกจากมันจะไม่ขำแล้ว คุณอาจต้องทนกินน้ำข้าวต้มไปอีกหลายเดือน)

ดังนั้น ถ้าจะสร้างอารมณ์ขันให้แก่ใคร ก็ใส่เรื่องเกี่ยวกับการฝ่าฝืนศีลธรรมลงไปด้วย แต่อย่าลืมว่าต้องไม่มีอันตรายด้วยนะ

ที่มา: APS

2 Comments

phoneee's picture

ผมว่าทฤษฎีนี้น่าจะอธิบายในทางจิตวิทยาสังคม หรือมานุษยวิทยาได้นะครับ
กล่าวคือ มนุษย์มักจะมีแรงกดดันจากสังคมอยู่แล้ว เช่น กฏหมาย ศีลธรรม บรรทัดฐานร้อยแปด
ซึ่งสังคมแบบหลากหลายมักจะเจอข้อขัดแย้งกันของศีลธรมต่างๆ เมื่อเรื่องเล่าที่ว่ามีท่าทียั่วล้อ ท้าทาย ย้อนแย้ง กับเงื่อนไขเหล่านั้น ก็มีโอกาสทำให้ผู้ฟังบางคนมีท่าทีผ่อนคลายลง หรือขำ นั่นเอง