Intel Science Talent Search ประกาศผู้ชนะ: รางวัลที่ 1 จากการเปรียบเทียบวิธีการหารากที่สองของจำนวนเต็ม

By: lew
Writer
on Fri, 18/03/2011 - 01:15

โครงการ Intel Science Talent Search (Intel STS) เป็นโครงการสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมปลายเข้าแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเวทีระดับประเทศให้วัยรุ่นเหล่านี้ และปีนี้ทางโครงการก็ได้ประกาศรางวัลออกมาโดยมีโครงการที่น่าสนใจหลายโครงการ

  • รางวัลที่ 1 100,000 ดอลลาร์ : เปรียบเทียบความเร็วในการหารากที่สองของเลขจำนวนเต็ม โดย Evan O’Dorney โดย Evan ให้สร้างวิธีการที่จะบอกได้ว่าควรเลือกใช้วิธีการใดเพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุด
  • รางวัลที่ 2 75,000 ดอลลาร์ : การศึกษาผลกระทบของการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในวัยรุ่น โดย Michelle Hackman
  • รางวัลที่ 3 50,000 ดอลลาร์: การทดลองเพิ่มรอยบุ๋มบนผิวของกังหันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดย Matthew Miller ตัว Matthew เองเป็นประฐานของ National Honor Society และได้ไปงานวิทยาศาสตร์ของทำเนียบขาวในปีที่แล้วอีกด้วย

โครงการ Intel STS นี้อยู่ภายใต้หน่วยงาน Society for Science and the Public (SSP) โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1942 และได้รับการสนับสนุนจากอินเทลตั้งแต่ปี 1998 เป็นต้นมา

บ้านเราจริงๆ ก็มีโครงการดีๆ ในการแข่งขันอยู่ไม่น้อย ไว้จะพยายามหามาทำข่าวกันครับ

ที่มา - SSP (PDF)

2 Comments

neizod's picture

สงสัยว่า อันดับ 3 นี่เล่นกอล์ฟเป็นงานอดิเรก? (หรือในครอบครัวมีคนเล่นกอล์ฟ)