[Breaking News] โรงไฟฟ้าฟุกุชิมาสูญเสียระบบควบคุมความร้อนในเตาปฏิกรณ์ที่ 2

By: terminus
Writer
on Mon, 14/03/2011 - 16:51

หลังจากการระเบิดที่เตาที่ 1 และ 3 ของโรงไฟฟ้านิวเคลียน์ฟุกุชิมาโรงที่ 1 (Fukushima Daiichi Plant) ตอนนี้เตาปฏิกรณ์ที่ 2 ก็ดูเหมือนจะสูญเสียการควบคุมความร้อนของแท่งเชื้อเพลิงไปแล้วด้วย

ตั้งแต่วิกฤติหลังจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม TEPCO ก็ได้ใช้เครื่องปั๊มน้ำหล่อน้ำเย็นเข้าไปเลี้ยงแท่งเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์ตลอดเวลา แต่ดูเหมือนว่าการระเบิดที่เตาปฏิกรณ์ที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะทำให้ระบบการควบคุมความร้อนที่เตาที่ 2 เสียหายไปด้วย

ความร้อนในเตาที่ 2 อาจจะเร่งให้โลหะ zirconium ที่เคลือบแท่งเชื้อเพลิงทำปฏิกิริยากับน้ำมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการสะสมของก๊าซไฮโดรเจนในเตาปฏิกรณ์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการระเบิดในสองวันที่ผ่านมา (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการระเบิดได้จาก http://jusci.net/node/1645)

ที่มา - NHK World, CNN