[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๖

By: terminus
Writer
on Fri, 04/03/2011 - 16:07

ในวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2554 นี้ หากใครว่างๆ และสนใจอยากชมโครงงานของนักเรียน/นักศึกษาวิทยาศาสตร์ แต่ไม่รู้จะไปหาดูได้ที่ไหน ผมขอแนะนำงาน "การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 6" (วทท. เพื่อเยาวชน) ซึ่งจัดโดยสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ อีกคับคั่ง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) งานนี้จะจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (ใครรู้ตัวย่อศูนย์ฯ ไบเทคมั่ง จะได้ใส่ให้ครบเลย ไม่รู้จะย่ออะไรกันนักกันหนา)

ภายในงาน ท่านจะได้ชมผลงานวิจัยของนักเรียน/นักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ หรือถ้าหากท่านมีความมั่นใจอยากจะเสนองานวิจัยของท่านเอง ก็สามารถลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น บุคคลทั่วไปผลงานละ 1,000 บาท นักศึกษา 900 บาท (แต่สำหรับคนทั่วไป ผมแนะนำให้ไปดูอย่างเดียวก็พอ ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย เพราะงานนี้นักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับทุนของ สสวท. ทุกคนถูกบังคับให้พร้อมที่จะนำเสนอผลงานของพวกเขาอยู่แล้ว ผมรับประกันว่ามีคนต้องส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานเพียบ ไปแล้วไม่ต้องกลัวว่างานจะกร่อย)

ใครสนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมให้ไปที่เว็บไซต์ http://www3.ipst.ac.th/stt4youth/ ที่นั่นมีเอกสารรายละเอียดการประชุมและแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ให้ดาวน์โหลดพร้อม