ไขความลับการนำทางของเต่าทะเล

By: ballsaii
Writer
on Fri, 25/02/2011 - 16:57

ในที่สุด นักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบความลับที่คาใจอยู่นาน เกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นเป็นระยะทางพันๆ ไมล์ของเจ้าเต่่าทะเลในทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลอันเวิ้งว้าง

ก่อนหน้านั้นเป็นที่รู้กันว่า เต่าทะเลอาศัยการนำทางโดยอาศัยความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกในการระบุทิศเหนือ-ใต้ แล้วทิศตะวันออก-ตกละ มันรู้ได้ยังไง ?

คุณ Nathan Putnam นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย North Carolina ได้ศึกษาเต่าทะเลหัวฆ้อน (Loggerhead sea turtle) พบว่า มันใ่ช้ GPS เอ๊ย ! ไม่ใช่ ที่จริงแล้วนอกจากความเข้มของสนามแม่เหล็กแล้วมันยังใช้องศาการเอียงของสนามแม่เหล็กโลกอีกด้วย

นั่นช่วยในการอธิบายการอพยพของเหล่าเต่าทะเล (ส่วนใหญ่เป็นตัวเมีย) เพื่อกลับมาวางไข่ในสถานที่ที่มันเกิดได้เป็นอย่างดี แต่การจดจำสถานที่ที่มันเกิดยังคงเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกันต่อไป

ก็คงต้องฝากเรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลในบ้านเราด้วยนะครับ จะได้มีไว้ให้โมโมทาไร่ขี่ เอ๊ย!! เพื่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลนะครับ

ที่มา - BBC News

3 Comments

hisoft's picture
  • มันใ่ช้

มันใช้

อ้าว ผมหลงเชื่อว่า GPS จริงๆ แล้วนะครับเนี่ย

The Phantom Thief

virusfowl's picture
  • ของเจ้าเต่่าทะเลในทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลอันเวิ้งว้าง << เต่า ไม้เอกเกินมาตัวนึงครับ
  • พบว่า มันใ่ช้ GPS เอ๊ย << ใช้ ก็มีไม้เอกเกินมาตัวนึงเช่นกัน
  • จะได้มีไว้ให้โมโมทาไร่ขี่ << โมโมทาโร่