คลอดแล้ว นาโนโปรเซสเซอร์

By: ballsaii
Writer
on Fri, 11/02/2011 - 16:34

ในที่สุด ด้วยผลจากการปฏิวัติวงการนาโนเทคโนโลยี ต้นแบบนาโนโปรเซสเซอร์ก็ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ทีมวิศกรและนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาก๊าก เอ๊ย! ฮาวาร์ด และความร่วมมือของ MITRE คอร์ปออเปอร์เรชัน

นาโนโปรเซสเซอร์ถูกสร้างจา็กเส้นนาโน (nanowire) ออกแบบด้วยวงจรแบบล่างขึ้นบน(bottom-up)ด้วยการสร้างแบบนี้ทำให้ใช้ไฟเลี้ยงน้อยและมีขนาดเล็กมาก ด้วยทรานซิสเตอร์ในนาโนโปรเซสเซอร์เป็นแบบไม่ต้องอาศัยไฟเลี้ยง (nonvolatile) เพื่อรักษาหน่วยความจำซึ่งแตกต่างจากไมโครโปรเซสเซอร์ในปัจจุบัน

อีกไม่นานเราคงได้เห็นโลกแห่งนาโนเทคโนโลยีแบบที่ ริชาร์ด ไฟย์แมน ผู้ในกำเนิดนาโนตั้งใจไว้เมื่อ 50 ปีก่อน

ที่มา - ScienceDaily

5 Comments

TakeshiBoy's picture

อยากเห็นขนาดและความเร็วจริงๆ จะขนาดไหน

HMage's picture

แบบนี้ต้องเอามาใช้กับแหล่งพลังงานจากไฟฟ้าสถิต
เราอาจมีกางเกงในติดนาโนโปรเซสเซอร์ใช้กัน

virusfowl's picture

>นาโนโปรเซสเซอร์ถูกสร้างจา็กเส้นนาโน

คำว่า "จาก" มี"ไม้ไต่คู้" เกินมาครับ