รักมาก, เกลียดแรง

By: lew
Writer
on Tue, 01/02/2011 - 23:02

ฮอร์โมน Oxytocin ที่มีรายงานว่ามีผลต่อความรู้สึกรัก, เชื่อใจ, และมักส่งผลให้คนทำดีกับคนรอบข้างมากขึ้นอาจจะไม่ใช่ฮอร์โมนที่น่าจะปรารถนาอย่างที่เราคิดเมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าฮอร์โมนนี้อาจจะกระตุ้นผลตรงกันข้ามกับคนที่เราไม่ไว้ใจ

การศึกษาอาศัยอาสาสมัครที่มีอาการบุคลิกภาพแปรปรวน (borderline personality disorder) 14 คนและอาสาสมัครทั่วไปอีก 13 คนโดยแบ่งกลุ่มให้ฮอร์โมน Oxytocin ทางจมูกและอีกกลุ่มหนึ่งพ่นยาปลอม จากนั้นจึงเล่นเกมออนไลน์โดยหากเชื่อว่าฝ่ายตรงข้ามจะเล่นจนจบก็สามารถเล่นไปเรื่อยๆ โดยหากเล่นจบจะได้รับเงิน 6 ดอลลาร์แต่หากเชื่อว่าฝ่ายตรงข้ามจะเล่นไม่จบก็สามารถหยุดเกมได้ทันทีโดยจะได้รับเงิน 4 ดอลลาร์

ผลทดสอบพบว่ากลุ่มที่ได้รับฮอร์โมนนั้นมีความไว้ใจฝ่ายตรงข้ามมากกว่าฝ่ายที่ได้รับฮอร์โมนปลอมอย่างมีนัยสำคัญ ขณะกลุ่มผู้มีอาการบุคลิกภาพแปรปรวนนั้นกลับตรงกันข้ามคีือมีโอกาสออกจากเกมก่อนเกมจบมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การทดลองที่สองแบ่งกลุ่มอาสาสมัครชาย 31 คนรับฮอร์โมนจริงและฮอร์โมนปลอม โดยก่อนและหลังได้รับฮอร์โมนจะได้รับแบบสอบถามถึงความสัมพันธ์กับทางบ้าน กลุ่มที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วเมื่อได้รับฮอร์โมนมักจะสามารถจำด้านดีๆ ของความสัมพันธ์ได้มากขึ้นหลังได้รับฮอร์โมน ขณะที่กลุ่มที่ความสัมพันธ์ไม่ดีนักเมื่อได้รับฮอร์โมนก็กลับจำด้านดีๆ ของความสัมพันธ์ได้น้อยลงไปอีก

เมื่อได้รู้ดังนี้แล้ว อย่าเผลอไปหาฮอร์โมนนี้ไปใส่ดอกไม้ให้สาวที่ไหน อาจจะได้ผลตรงข้ามไม่รู้ตัว

ที่มา - Science News