เด็กประถม 25 คนเขียนบทความลงวารสารชีววิทยา

By: lew
Writer
on Thu, 23/12/2010 - 01:18

นักเรียน 25 คนอายุ 8 ถึง 10 ขวบจากโรงเรียนประถม Blackawton พร้อมครูประจำชั้นร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย College London ส่งบทความลงวารสาร Biology Letter (Impact Factor: 3.521) ในหัวข้อ Blackawtown bees ที่ศึกษาว่าแมลงภู่ (แมลงคล้ายฝึ้ง) มีกระบวนการในการค้นหาอาหารได้อย่างไรบ้าง

เด็กๆ ศึกษาแล้วพบว่าแมลงภู่อาศัยทั้งสีและรูปร่างของวัตถุในการค้นหาอาหารทำให้ประหยัดพลังงานในการสำรวจดอกไม้ นอกจากนี้เด็กๆ ยังพบว่าแมลงภู่เหล่านี้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดี

งานวิจัยนี้ไม่มีแหล่งอ้างอิงใดๆ นอกจากเด็กๆ ที่ได้ขอบคุณคนจำนวนมากที่ช่วยเหลือ ตลอดจนโรงแรม George Inn ที่ให้โค้กฟรีกับเด็กๆ และโบสถ์ Norman ที่เอื้อเฟื้อสถานที่วิจัย

ผมเชื่อว่าแถวๆ นี้มีคนเตรียมส่งงานวิจัยกันเยอะ ไปโหลดอ่านฉบับเต็มเป็นกำลังใจกันได้ครับ

ที่มา - Fox News, Biology Letter

4 Comments

terminus's picture

ชื่อสามัญไทยของ Bumblebee Bombus คือ แมลงภู่ ครับ หน้าตาเหมือนผึ้ง แต่ตัวอ้วนๆ ขนดกๆ