อนุมูลอิสระทำให้หนอนมีชีวิตนานขึ้น

By: terminus
Writer
on Tue, 21/12/2010 - 00:35

ใครๆ ก็บอกอนุมูลอิสระ (free radicals) ไม่ดีทำให้แก่เร็ว อายุสั้น แต่การทดลองของ ดร. Siegfried Hekimi กับ ดร. Wen Yang แห่งมหาวิทยาลัย McGill กลับให้ผลตรงกันข้าม เพราะหนอนที่พวกเขาเลี้ยงมีอายุยืนขึ้นเมื่อมีอนุมูลอิสระในร่างกายเพิ่ม

การทดลองส่วนแรก นักวิจัยทำการตัดต่อพันธุกรรมของหนอน Caenorhabditis elegans (ไม่ใช่หนอนชาเขียวนะ แต่เป็นหนอนตัวกลมใน Phylum Nematoda นักชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมชอบใช้ C. elegans เป็นสัตว์กรณีศึกษามาก เห็นได้บ่อยๆ ในงานวิจัย) ให้หนอนสร้างอนุมูลอิสระออกมามากขึ้น ผลปรากฏว่าหนอนที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมมีอายุยืนขึ้นกว่าหนอนในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ถูกตัดต่ออย่างเห็นได้ชัด และเมื่อให้สารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินซี และ N-acetyl-cysteine ก็พบว่าหนอนที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมมีอายุสั้นลง

เพื่อยืนยันอีกรอบ การทดลองส่วนที่สองจึงเอา Paraquat (ยาปราบวัชพืชที่ถูกสั่งห้ามขายไปแล้วในหลายประเทศเพราะมีอันตรายรุนแรงต่อคนและสัตว์) มาทดลองกับหนอน ผลได้ออกมาว่า ที่ความเข้มข้นต่ำๆ (1 ไมโครโมลต่อลิตร) Paraquat ทำให้อายุหนอนทดลองเพิ่มขึ้น ทั้งๆ ที่มีอนุมูลอิสระออกมามากขึ้น (อย่าไปผสมยาฆ่าหญ้ากินเองเด็ดขาด ตายขึ้นมาผมไม่รับผิดชอบ ไม่ต้องมาชวนไปงานศพด้วย)

ผลการวิจัยนี้ทำให้ทฤษฎีเดิมเกี่ยวกับอนุมูลอิสระต้องได้รับการทบทวนใหม่ เดิมเราเชื่อกันว่าอนุมูลอิสระจะเข้าทำลายเซลล์ ซึ่งตรงจุดที่โดนทำลายก็จะผลิตอนุมูลอิสระออกมาเพิ่มอีก ทำให้เซลล์ถูกทำลายต่อไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นอนุมูลอิสระจึงเป็นสิ่งอันตรายที่ต้องจำกัดทิ้งเท่านั้น แต่งานนี้ทำให้เห็นว่าในบางสภาวะหรือบางช่วงของพัฒนาการ อนุมูลอิสระอาจจะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้ระบบปกป้องและกระบวนการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้

เชื่อผม เจอข่าวแบบนี้บ่อยๆ ชาเขียวหมดอนาคตแน่ รอน้ำทับทิมเหอะ

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร PLoS Biology ปี 2010 เล่มที่ 8 ฉบับที่ 12
Wen Yang, Siegfried Hekimi. A Mitochondrial Superoxide Signal Triggers Increased Longevity in Caenorhabditis elegans. PLoS Biology, 2010; 8 (12): e1000556 DOI: 10.1371/journal.pbio.1000556

ที่มา - Science Daily

1 Comment