การจินตนาการถึงอาหารช่วยลดการกินได้

By: lew
Writer
on Fri, 10/12/2010 - 12:20

เวลาเราจะลดน้ำหนัก เรามักพยายามไม่คิดถึงของกินเพื่อหลีกเลี่ยงความอยากกัน แต่งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon แสดงผลที่ตรงกันข้ามว่าการจินตนาการถึงอาหารกลับช่วยลดการบริโภคอาหารลงไป

การทดลองอาศัยกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม แล้วให้จินตนาการถึงเรื่องที่ตามกัน โดยกลุ่มแรกให้จินตนาการการหยอดเหรียญใส่เครื่องซักผ้าจำนวน 33 เหรียญ ส่วนกลุ่มที่สองให้จินตนาการการหยอดเหรียญ 30 เหรียญแล้วกิน M&M อีก 3 เม็ด กลุ่มที่สามให้จินตนาการการหยอดเหรียญ 3 เหรียญแล้วกิน M&M อีก 30 เม็ด หลังจากนั้นจึงแจก M&M ให้ผู้ร่วมทดสอบทั้งหมด แล้วสำรวจว่าผู้ร่วมทดสอบกิน M&M ไปคนละกี่เม็ด ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมทดสอบที่จินตนาการถึง M&M 30 เม็ดนั้นกิน M&M ที่แจกให้น้อยกว่าสองกลุ่มแรกอย่างมีนัยสำคัญ

ท้ายข่าวมีของแถมเพื่อช่วยทุกท่านลดน้ำหนัก

ที่มา - PhysOrg

3 Comments

lancaster's picture

ภาพท้ายข่าวสนับสนุนเนื้อข่าวได้อย่างดี

mementototem's picture

จินตนาการว่ากินไปตั้ง 30 เม็ด คงจะเอียนน่าดู