ด้วย(ฮอร์โมน)รักและเชื่อใจ เราจึงมีความสุข

By: terminus
Writer
on Thu, 02/12/2010 - 00:23

ยังจำฮอร์โมน Oxytocin จากข่าวเก่าๆ กันได้หรือไม่? นอกจากจะเป็นฮอร์โมนแห่งความรักแล้ว นักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อกันว่า Oxytocin เป็นฮอร์โมนแห่งความเชื่อใจซึ่งกันและกันอีกด้วย และ งานวิจัยชิ้นล่าสุดชี้ให้เห็นว่า Oxytocin มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อใจและความรู้สึกยินดีในชีวิตของผู้หญิงอย่างมีนัยสำคัญ

ทีมวิจัยที่นำโดย ดร. Paul Zak แห่ง Claremont Graduate University ได้ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิง ตั้งแต่ก่อนเริ่มการทดลอง กลุ่มตัวอย่างต้องตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกและทัศนคติทั่วไปที่มีต่อชีวิตของตัวเอง การทดลองเริ่มโดยมีการจัดสถานการณ์ให้คนแปลกหน้าเข้ามาให้เงินกับกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนเป็นจำนวนเงิน $24 ผู้วิจัยจะทำการเจาะเลือดเพื่อวัดระดับฮอร์โมน Oxytocin ทั้งก่อนและหลังที่ได้รับเงิน จากนั้นกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนต้องเลือกว่าจะให้แบ่งเงินคืนให้กับคนแปลกหน้าที่ให้เงินเป็นปริมาณเท่าใด

ผลวิเคราะห์ได้ออกมาว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ Oxytocin พุ่งขึ้นมาสูงที่สุดหลังจากได้รับเงิน มีความรู้สึกมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากกว่า, มีความสงบเยือกเย็นมากกว่าเมื่อเจอกับสภาวะการณ์แย่ๆ, และมีแนวโน้มที่จะเกิดอาการหดหู่น้อยกว่ากลุ่มที่มีการเพิ่มของ Oxytocin น้อย นอกจากนี้กลุ่มที่แบ่งเงินให้กับคนแปลกหน้ามากที่สุดก็เป็นกลุ่มที่มีความสุขในชีวิตมากที่สุดและมีแนวโน้มที่จะไว้เนื้อเชื่อใจผู้อื่นด้วย

อย่างไรก็ดี นักวิทยาศาสตร์ยังไม่กล้าสรุปลงไปชัดเจนว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็นเพราะ Oxytocin ทำให้เรารู้สึกมีความสุขกับชีวิต หรือเป็นเพราะคนที่มีความสุขในชีวิตจะหลั่ง Oxytocin ออกมามากกว่าคนอื่นกันแน่

ที่มา - Science Daily

3 Comments

hisoft's picture
  • รู้สึกมีความสุกับชีวิตของตัวเองมากกว่า

ความสุขครับ

The Phantom Thief

lingjaidee's picture

อย่างนี้ ต้องตรวจทั้งก่อนและหลังรับเงินสิ -_-'