กฏหมายยกเลิกถุงฟรีช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในจีนได้ครึ่งหนึ่ง

By: terminus
Writer
on Tue, 30/11/2010 - 01:00

ตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2010 ประเทศจีนได้ออกกฏหมาย พรบ. กำหนดให้ร้านค้าทุกร้านยกเลิกการให้ถุงพลาสติกฟรีกับลูกค้า ถ้าลูกค้าคนไหนถุงใส่ของ ก็ต้องจ่ายค่าถุงตามราคาที่ตั้งไว้ตามขนาดและคุณภาพของถุงนั้นๆ (คิดเป็นเงินไทยตกประมาณ 40 สต. - 2.50 บาท)

Haoran He นักวิจัยจาก University of Gothenburg ประเทศสวีเตน ได้ทำวิทยานิพนธ์สำรวจถึงผลของ พรบ. ยกเลิกถุงฟรีฉบับนี้ที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยการสุ่มตัวอย่างผู้บริโภค 3,000 คนในเมืองปักกิ่งและเมืองกุ้ยหยางให้มากรอกแบบสอบถาม พบว่า ก่อนที่จะประกาศใช้ พรบ. ผู้บริโภค 1 คนใช้ถุงเฉลี่ยอยู่ที่ 21 ถุง/สัปดาห์ หลังจากการประกาศใช้ พรบ. การใช้ถุงลดลงถึง 49% และเกือบครึ่งของถุงที่ใช้ถูกนำกลับมาใช้ซ้ำอีก

มาตรการยกเลิกถุงฟรีนี้มีใช้แล้วในหลายประเทศ เช่น ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ เป็นต้น ในไอร์แลนด์ ตั้งแต่ปี 2002 ได้เริ่มมีการเก็บภาษีถุงพลาสติก จนทุกวันนี้ปริมาณการใช้ถุงของชาวไอริช 1 คนอยู่ประมาณ 20 ถุงต่อปีเท่านั้น (เทียบกับก่อนที่จะมีมาตรการเก็บภาษีถุงพลาสติก แต่ละคนใช้ถุงกัน 330 ถุงต่อปี)

จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้ถุงพลาสติกมากที่สุดในโลก ถ้าผลสำรวจนี้เป็นตัวแทนแสดงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนได้จริง การที่ชาวจีนพร้อมใจกันลดการใช้ถุงได้ครึ่งหนึ่ง (เพราะโดนกฏหมายบังคับ) ก็นับว่าช่วยลดปริมาณขยะถุงพลาสติกได้มหาศาลเลยทีเดียว

ที่มา - Science Daily

2 Comments

virusfowl's picture

กุส่าแอบดีใจ ตอนที่มีข่าวลือว่าบ้านเรา จะใช้มาตรการนี้ แต่ดันเป็นข่าวลือซะอย่างนั้น.. อยากให้มาบังคับที่บ้านเราบ้าง แล้วก็น่าจะเอาเงินที่เก็บจากค่าถุงหรือภาษีก็แล้วแต่ ไปพัฒนางานวิจัยการ recycle ถุงพลาสติกด้วยนะ