โครงการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับเงินทุน 6.4 ล้านดอลลาร์

By: lew
Writer
on Thu, 18/11/2010 - 02:07

โครงการ eSTI² เป็นโครงการพัฒนาชิปและซอฟต์แวร์ที่จำเป็น เพื่อตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Infection - STI) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ได้รับเงินทุนวิจัยจากคณะกรรมการเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ของอังกฤษจำนวน 6.4 ล้านดอลลาร์

ปัญหาสำคัญของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือผู้ป่วยมักอายที่จะเดินทางไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาลอย่างถูกต้อง แม้วิทยาการรักษาจะดีขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงหลัง การที่ผู้ป่วยสามารถตรวจภาวะของโรคได้เองที่บ้านแล้วรายงานผลไปยังแพทย์เพื่อรักษาระยะไกลจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังช่วยลดการระบาดของโรคได้อีกทางด้วย

ทีมวิจัยประกอบด้วยหน่วยงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัย Brunel, มหาวิทยาลัย Warwick, และมหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน

ที่มา - eWeek