เครื่องดื่มชูกำลังอาจเพิ่มโอกาสในการติดเหล้า

By: terminus
Writer
on Wed, 17/11/2010 - 18:30

ข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวร้ายสักนิดสำหรับคนที่ต้องพึ่งพาเครื่องดื่มชูกำลัง เช่น นักเรียนนักศึกษาที่ชอบอ่านหนังสือเตรียมสอบดึกๆ พวกทำงานกะกลางคืน หรือคนที่ต้องใช้กำลังกายเยอะๆ

งานวิจัยที่นำโดย Amelia M. Arria ได้ชี้ให้เห็นว่าการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเป็นประจำอาจจะนำไปสู่การดื่มสุราขนาดหนักและอาการติดสุราได้

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ถามนักเรียนนักศึกษาจำนวนกว่า 1,000 คนเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อนำผลมาวิเคราะห์และตัดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ออกไป พบว่าการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังมีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเป็นประจำมีแนวโน้มที่จะเริ่มดื่มแอลกอฮอลล์ในอายุที่น้อยกว่า, มีปริมาณการดื่มแอลกอฮอลล์ในแต่ละครั้งมากกว่า, และมีโอกาสติดสุราสูงกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มหรือดื่มเครื่องดื่มชูกำลังแบบนานๆ ครั้ง

นักวิจัยเชื่อว่าแนวโน้มเช่นนี้น่าจะมาจากความเชื่อผิดๆ ในการผสมเครื่องดื่มชูกำลังกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์เพราะเชื่อว่าจะทำให้ไม่เมา อันที่จริงคาเฟอีนในเครื่องดื่มชูกำลังไม่สามารถทำลายฤทธิ์ของแอลกอฮอลล์ได้ แต่คาเฟอืนจะไปกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวตลอดเวลาจนเราคิดว่าตัวเองไม่เมาทั้งที่เมาแอ๋ไปเรียบร้อยแล้ว ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า "เมาตาค้าง" (wide-awake drunkenness)

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อแปลกๆ อีกว่าเครื่องดื่มชูกำลังพวกนี้ช่วยลดอาการแฮ้ง (hangover) และหลอกเครื่องตรวจแอลกอฮอลล์ไม่ให้ตรวจเจอแอลกอฮอลล์ในลมหายใจได้ ซึ่งความเชื่อทั้งหมดนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด

เอาเป็นว่าถ้าใครจำเป็นต้องใช้เครื่องดื่มชูกำลังพวกนี้ ก็ระวังอย่าดื่มให้มากเกินไปแล้วกัน

ที่มา Science Daily

1 Comment

neizod's picture

เอ้า ใครจะอาสาเป็นผู้ทดสอบว่าดื่มเหล้า + m150 แล้วหลบเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ได้จริงหรือไม่ยกมือขึ้น