จีนละลายน้ำแข็งแก้ปัญหาภัยแล้ง

By: lew
Writer
on Sat, 13/11/2010 - 01:36

หน้าหนาวแม้ท้องถนนจะเต็มไปด้วยหิมะ แต่ปริมาณน้ำที่ใช้งานได้กลับลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากกลายเป็นน้ำแข็งไปเสียหมด ทางการจีนกำลังประสบปัญหาไม่มีน้ำดื่ม น้ำใช้ให้กับเมืองทางภาคเหนือที่ประสบภัยหนาวอย่างหนัก จึงต้องใช้เครื่องละลายน้ำแข็งมาละลายเอาน้ำจากหิมะ

เครื่องละลายน้ำแข็งขนาดใหญ่จะถูกติดตั้งไว้ที่จตุรัสเทียนอันเหมิน โดยมีกำลังการละลายน้ำแข็งรวมถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อแก้ปัญหาน้ำดื่มในเมือง ขณะที่น้ำใช้นั้นทางการจีนอาศัยการกวาดหิมะลงไปในแมน้ำเพื่อให้ละลายและเพิ่มระดับของแม่น้ำขึ้น

ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากถึง 20 ล้านคน และต้องการน้ำ 3.55 ล้านล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เครื่องละลายน้ำแข็งนั้นมีกำลังรวมเพียง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำให้เมืองปักกิ่งจะอยู่ในภาวะขาดน้ำต่อไปอีกพักใหญ่

ที่มา - PhysOrg