พบธาตุที่ 114 มี isotope ที่เสถียร

By: lew
Writer
on Sun, 24/10/2010 - 20:36

การพบธาตุใหม่ๆ ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดในปัจจุบัน จากการยิงโปรตรอนเข้าไปยังนิวเคลียสโดยตรงทำให้เกิดธาตุใหม่ที่มีนิวเคลียสขนาดใหญ่ และมักจะไม่เสถียรขึ้นมา อย่างไรก็ตามห้องวิจัย Lawrence Berkeley National Laboratory ก็ได้พบธาตุหมายเลข 114 ในไอโซโทปที่ค่อนข้างเสถียร

ก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของธาตุหมายเลข 114 นี้พบว่ามันมักจะสลายตัวไปภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งในสิบวินาทีเท่านั้น แต่การตรวจสอบครั้งล่าสุดนี้พบว่าบางไอโซโทปสามารถคงสภาพได้นานถึง 2.7 วินาที ซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเวลา "ชั่วนิรันดร์" สำหรับธาตุที่หมายเลขอะตอมสูงๆ เช่นนี้

เป็นที่เชื่อกันว่าการรวมตัวระหว่างนิวตรอนและโปรตรอนที่ลงตัว จะทำให้เกิดไอโซโทปที่ค่อนข้างเสถียรเป็นพิเศษสำหรับแต่ละธาตุ แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถอธิบายถึงความพอดีเช่นนี้ได้ดีนัก การค้นพบใหม่นี้สร้างความหวังว่าเราจะเข้าใจถึงแกนกลางของอะตอมได้ดีขึ้น

ที่มา - Wired