วิตามินอี แถวหน้าของการต่อสู้มะเร็งต่อมลูกหมาก

By: chobits_nizzy
Writer
on Wed, 20/10/2010 - 00:44

มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดของโรคมะเร็งในประเทศที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (chemotherapy) ที่มีอยู่ และการรักษาด้วยฮอร์โมน (hormonal therapy) ไม่สามารถฆ่าเซลล์ต้นกำเนิดของมะเร็งต่อมลูกหมาก (prostate cancer stem cells; CSCs) ได้

อย่างไรก็ตามทีมวิจัยได้มีการค้นพบส่วนประกอบของวิตามินอี หรือสาร γ-T3 (gamma-tocotrienol) ที่สามารถทำลายเซลล์ต้นกำเนิดของมะเร็งต่อมลูกหมากได้สำเร็จ และยับยั้งการเกิดซ้ำของโรค

โดยสาร γ-T3 นี้ สามารถยังยั้งการก่อมะเร็ง (tumor formation) ในหนูทดลองที่มีการใส่เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก และเลี้ยงด้วยน้ำที่มีวิตามินอีผสมอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ มากกว่า 70%

ที่มา : physorg