อยู่ที่เสียงดังมาก ๆ เป็นเวลานานอาจตายได้

By: mementototem
Writer
on Wed, 13/10/2010 - 12:11

คุณแมททิแอส เอกเกอร์ (Matthias Egger) แห่งมหาวิทยาลัยเบิร์น (University of Bern) ได้ทำการศึกษาพบว่า การอยู่ในที่ที่มีเสียงดังมาก ๆ อย่างใกล้สนามบิน ใต้เส้นทางบิน จะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)

โดยเขารวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางราชการ สภาพแวดล้อม ระยะห่างระหว่างที่อยู่อาศัยกับสนามบิน และระดับความรุนแรงของเสียงที่มีต่อพื้นที่ดังกล่าว

จากการศึกษาพบว่า ถ้าหากได้ยินเสียงดังเฉลี่ยมากกว่า 60 dB จะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ถึง 30% ซึ่งมากกว่าคนที่ได้รับเสียงดังน้อยกว่า 45 dB ส่วนคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากกว่า 15 ปีนั้นจะเพิ่มอัตราเสี่ยงถึง 50%

การอยู่ใกล้กับถนนที่มีการจราจรคับคั่ง 100 เมตรก็เพิ่มอัตราเสี่ยงเช่นกัน แต่ไม่ได้มาก และชัดเจนเท่ากับการอยู่ใกล้สนามบิน

ถ้ารู้ตัวว่ามีปัจจัยเสี่ยง ต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ก็อย่าอยู่ในที่เสียงดังมาก ๆ เป็นเวลานาน ๆ นะครับ

ที่มา: PhysOrg

4 Comments

zipper's picture

ข่าวนี้พวกบ.ประกันภัยอาจจะให้ความสนใจมากก็ได้