การตัดสินใจเป็นวิธีที่ 3 ของการเรียนรู้

By: chobits_nizzy
Writer
on Mon, 11/10/2010 - 22:25

ก่อนหน้านี้เราเชื่อกันมาตลอดว่าสมองของคนเรานั้นทำงานผ่าน 2 ทางหลักๆ นั่นคือการรับรู้ (cognition) และการแสดงอารมณ์(affect) ส่วนการพัฒนาที่น่าจับตามองของสมองที่เพิ่งค้นพบนี้ คือความต้องการ(conation)

Pierre Balthazard ผู้ทำงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่า "เมื่อเราตัดสินใจ หรือเลือกอะไรโดยใช้สัญชาตญาณ นั่นแหละคือความต้องการ (conation)"

Balthazard ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ในการวิเคราะห์สมองของผู้มีสุขภาพดีจำนวนมากกว่า 100 คน ด้วยเทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์สัญญาณสมอง และพบหลักฐานว่ามีการทำงานของสมองในส่วนของความต้องการ (conation) การค้นพบนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเราสามารถฝึกความต้องการ (conation) ได้ ซึ่งจะทำให้สมองของเราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในสถานการณ์ตึงเครียด

ในงานวิจัยชิ้นนี้ Balthazard ยังทำงานร่วมกับ Kathy Kolbe ซึ่งทำการศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ (conation) มานานกว่า 30 ปี โดยใช้ข้อมูลจากประชากรจำนวนครึ่งล้านที่ผ่านดัชนี Kolbe A (Kolbe A Index) เป็นพื้นฐานของงานวิจัยชิ้นใหม่นี้

Balthazard ทดสอบทฤษฎีของ Kolbe (Kolbe’s theory) โดยการตั้งวัตถุประสงค์อย่างง่ายให้ปฏิบัติตาม ตัวอย่างเช่น เอาของที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจมาวางไว้ด้วยกันจำนวนหนึ่ง แล้วเอาของธรรมดา อย่างเช่นดินสอและคลิปหนีบกระดาษ วางทับเอาไว้บนโต๊ะ จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเรียงลำดับสิ่งของตามความสำคัญใน 1 นาที คนที่มีการทำงานของสมองในส่วนของความต้องการ (conation) ไม่เท่ากัน จะเรียงลำดับความสำคัญของสิ่งของได้ยาก-ง่ายแตกต่างกัน โดยที่ Balthazard สามารถบอกได้จากการทำแผนที่สมองไว้ล่วงหน้าแล้วว่า ใครจะตอบสนองอย่างไร

ที่มา : physorg

1 Comment

Thaina's picture

ผมว่าคำแปล แปลไว้แค่คำแรกก็พอครับ(เน้นด้วยก็ดี)

แปลทุกคำมันเกะกะน่ะครับ