เด็กกวนหลังผ่าตัด อาจจะป้องกันได้

By: chobits_nizzy
Writer
on Mon, 11/10/2010 - 00:05

ครึ่งหนึ่งของเด็กที่ได้รับยาสลบในระหว่างการผ่าตัด เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วจะมีอาการเพ้อคลั่ง (emergence delirium) - เริ่มต้นด้วยการร้องไห้, กลัว, สับสน และอาจเห็นภาพหลอนได้

โดยอาการเพ้อคลั่งนี้เกิดจากความผิดปกติของสมอง ทำให้เพิ่มการหลั่งฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก (fight-or-flight)

เด็กก่อนวัยเรียน, เด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม และเด็กที่มีพัฒนาการช้า มีแนวโน้มที่จะเกิดอาการเพ้อคลั่งมากกว่าปกติ เพราะระบบประสาทซิมพาเทติกนั้นมักจะทำงานมากกว่าปกติอยู่แล้ว

จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่าการดมยาแบบดั้งเดิมนั้นเป็นสาเหตุของอาการเพ้อคลั่งมากที่สุด

ยาชนิดใหม่ ที่ออกฤทธิ์โดยการจับกับเซลล์ซึ่งหลั่งฮอร์โมนเอพิเนฟริน (epinephrine) สามารถช่วยลดอุบัติการณ์ (incidence) ของการเกิดอาการเพ้อคลั่งได้เมื่อให้ก่อนหรือระหว่างการดมยาสลบ

ความผิดปกติที่สามารถสร้างความท้าทายให้กับผู้ปกครอง และผู้ให้การดูแลหลังการดมยา คือการที่เด็กตื่นตระหนกมากจนดึงสายน้ำเกลือและสายระบายต่างๆ (IVs and surgical drains) ออก ซึ่งจะทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้ อย่างเช่น มีเลือดออกเพิ่มขึ้นในบริเวณที่ผ่าตัด

"การป้องกันสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คือหนทางที่จะพัฒนาประสบการณ์ของเด็ก เกี่ยวกับห้องผ่าตัดและการดมยาให้ดีขึ้น" ฟลอเรนติโน (Florentino) กล่าว

ที่มา : physorg

2 Comments

hisoft's picture
  • หนทางที่จะพัฒนาสบการณ์

คืออะไรอ่ะครับ

The Phantom Thief