MIT สร้างซอฟต์แวร์วัดการเต้นของหัวใจด้วยเว็บแคม

By: lew
Writer
on Fri, 08/10/2010 - 02:15
Topics: 

ทุกคนคงเคยเห็นเครื่องวัดจังหวะการเต้นของหัวใจ หรือไม่ก็ถูกวัดด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการฟังด้วยเสียงหรือใช้เครืองวัดต่างๆ แต่ Ming-Zher Poh นักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก MIT ก็ได้ตีพิมพ์งานวิจัยที่สามารถวัดการเต้นของหัวใจที่ความแม่นยำใกล้เคียงกับเครื่องวัดที่ใช้งานอยู่จริงได้ โดยใช้เพียงแค่เว็บแคมราคาถูก

ข้อดีของการวัดการเต้นของหัวใจโดยใช้กล้องแทนเครื่องวัดนั้นมีกรณีที่จำเป็นเช่นผู้ป่วยจากแผลไฟไหม้ที่ไม่สามารถติดเครื่องวัดเข้ากับผิวหนังได้ หรือการวัดเพื่อตรวจสุขภาพประจำวัน เช่นเมื่อเรานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ของเราอาจจะวัดค่าการเต้นของหัวใจไว้เพื่อวิเคราะห์สุขภาพของเราได้ในอนาคต

การวัดจังหวะการเต้นของหัวใจด้วยภาพไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่งานของ Poh นั้นมีการปรับปรุงให้สามารถสร้างเครื่องวัดจากกล้องเว็บแคมราคาถูก และยังทำงานสภาพแวดล้อมจริงที่ไม่มีการควบคุมแสง หรือการขยับตัวของผู้ป่วยได้

Poh อาศัยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อตรวจจับตำแหน่งใบหน้าของผู้ป่วย แล้วแตกภาพออกเป็นสีเขียว เหลือง แดง เพื่อวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ และใช้เครื่องวัดที่ได้รับการรับรองมาเป็นตัวเทียบค่า พบว่าค่าที่ได้ต่างกันไม่มากนัก เพียงไม่เกิน 3 ครั้งต่อนาทีเท่านั้น

น้องๆ ป.ตรีปีหน้าควรศึกษางานนี้ไว้ไปเสนออาจารย์ขอลองทำอย่างยิ่ง

ที่มา - MIT

1 Comment

kurosame's picture

เอามาต่อยอดเครื่องจับเท็จพกพาได้เลยนะเนี่ย