ยาใหม่ ช่วยบรรเทาความปวดจากโรคข้อเข่าเสื่อมได้อย่างอยู่หมัด

By: chobits_nizzy
Writer
on Sun, 03/10/2010 - 23:12

ข่าวนี้เก่าหน่อยนะคะเป็นของวันที่ 29 กันยายน 2553 ค่ะ แต่น่าสนใจทีเดียว เป็นข่าวเกี่ยวกับ งานวิจัยจาก Northwestern Medicine ที่ตีพิมพ์ลงใน New England Journal of Medicine ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม เกี่ยวกับยาตัวใหม่ที่มีชื่อว่า "Tanezumab" ซึ่งเป็นยาที่ช่วยระงับอาการปวดกล้ามเนื้อตัวใหม่

โดยจากผลการทดลองใช้ยา Tanezumab ในระดับคลินิก ช่วงที่ 2 (phase II clinical trial = การทดลองใช้ยาในกลุ่มคนจำนวน 100 - 300 คน เพื่อดูประสิทธิภาพของยาและความปลอดภัยจากการใช้ยาในอนาคต) พบว่าช่วยลดอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้อย่างมีนัยสำคัญ จากการศึกษาในผู้ป่วยจำนวน 440 คน พบว่ายาช่วยลดอาการปวดเข่าจากการเดินได้ 45 - 62% เปรียบเทียบกับอาการปวดเข่าที่ลดลงเพียง 22% ของผู้ที่ได้รับยาหลอก นอกจากนี้คะแนนความปวด (pain score) ในผู้ได้รับยาตัวใหม่ยังน้อยกว่าหรือเท่ากับคะแนนความปวดเมื่อตอนที่ใช้ยาแก้ปวดตัวก่อน

อย่างไรก็ตาม การทดลองใช้ยา Tanezumab ในระดับคลินิก ช่วงที่ 3 (phase III clinical trial = การทดลองใช้ยาในกลุ่มคนจำนวน 1,000 - 3,000 คน เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของยา, ติดตามผลข้างเคียง, เปรียบเทียบกับการใช้ยาเดิม, และเก็บข้อมูลเพื่อการใช้ยาอย่างปลอดภัย) ถูกระงับ เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวน 16 คน จากผู้ป่วยจำนวนหลายพันคนที่เข้าร่วมในการทดลองใช้ยานี้ มีอาการแย่ลงถึงขั้นที่ต้องการการผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่อ

ประโยคเด็ดของผู้วิจัยที่ช่วยบรรยายสรรพคุณของยาตัวใหม่นี้คือ "ผลจากการใช้ยา Tanezumab นั้นโดดเด่น", "คนที่ใช้ยานี้จะเปลี่ยนจากมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมจำนวนมาก มาเป็นการอยู่บนฟลอร์เต้นรำ"

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังบอกอีกว่า การที่ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงนั้น อาจเกิดจากการที่ยาทำให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้เพิ่มขึ้นเป็นผลให้เพิ่มแรงกดที่ข้อต่อของผู้ป่วย

สำหรับการทำงานของยานั้น ออกฤทธิ์โดยการปิดกั้น Nerve Growth Factor (NGF) ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการพัฒนาของระบบประสาท และหลั่งออกมาเมื่อมีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกาย โดยสารนี้จะไปกระตุ้นเซลล์ประสาทและกระตุ้นการเกิดความเจ็บปวด

ผู้วิจัยบอกว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration; FDA) กำลังพิจารณาข้อมูลเพื่อตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

ที่มา : physorg

1 Comment

hisoft's picture

ยังไม่เก่าหรอกครับ แต่น่าสนใจมาก หวังว่ามันจะไม่บรรเทาอาการอย่างเดียวแต่ช่วยให้ฟื้นตัวได้ด้วย

The Phantom Thief