เปลวสุริยะจะไม่มีผลต่อการทำ spacewalk

By: lew
Writer
on Sat, 07/08/2010 - 08:07
Topics: 

เปลวสุริยะความแรงสูงที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแแปลงของสนามแม่เหล็กโลกในระยะเวลายาวนานเป็นพิเศษ โดยคาดว่าอาจจะนานถึง 12 ชั่วโมง ก่อให้เกิดแสงออโรร่าในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตามนาซ่าออกมายืนยันว่ามันไม่มีผลต่อความปลอดภัยในการออกไปทำ spacewalk เพื่อซ่อมบำรุงสถานีอวกาศนานาชาติ

สถานีอวกาศนานาชาติเพิ่งจะประสบความเสียหายของปั๊มแอมโมเนียทำให้ระบบทำความเย็นหลักหยุดทำงาน นักบินต้องออกไปทำ spacewalk เพื่อซ่อมแซม

ที่มา - MSNBC