NFL พิจารณาฝังชิปในลูกฟุตบอลช่วยตัดสินชี้ขาด

By: lew
Writer
on Sat, 07/08/2010 - 01:20
Topics: 

แม้กีฬายอดนิยมระดับโลกอย่างฟุตบอลจะไม่ยอมใช้เทคโนโลยีมาช่วยตัดสินจนเกิดลูกค้านสายตาอยู่เนืองๆ แต่สำหรับอเมริกันฟุตบอลแล้วตรงกันข้าม เพราะ NFL นั้นใช้เทคโนโลยีแทบทุกอย่างเท่าที่มี และการฝังชิปลงในลูกฟุตบอลก็เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ถูกพิจารณา

ปัญหาเรื่องลูกข้ามเส้นไปแล้วหรือไม่เป็นปัญหาแทบทุกประเภทกีฬา โดยเฉพาะอเมริกันฟุตบอลที่ผู้เล่น "อุ้ม" ลูกไปมานั้นเกมมักจะหยุดในสภาพที่ผู้เล่นนอนทับลูกฟุตบอลอยู่ทำให้ยากจะตัดสินว่าขณะที่ลูกสัมผัสพื้นนั้นได้ข้ามเส้นไปหรือไม่

บริษัทผู้ผลิตลูกบอลฝังชิปนี้คือ Cairos Technology AG ผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางกีฬาหลายตัว เช่น VIS.TRACK ที่วิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมในแง่มุมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการครองพื้นที่, ความเร็ว ฯลฯ

ที่มา - Reuters

1 Comment

razhluk's picture

ข่าวต่อไป : กรรมการรวมตัวกันฟ้อง NFL เนื่องจากตกงาน