ดื่มนมแม่จนอายุ 4 เดือน ช่วยป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารของทารกได้

By: chobits_nizzy
Writer
on Wed, 23/06/2010 - 21:39

21 มิถุนายน 2553 - มีรายงานการววิจัยออนไลน์ใน Pediatrics ว่าทารกที่ดื่มนมแม่จนอายุครบ 4 เดือน มีอัตราการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหารลดลง โดยการทดลองนี้ทำกับเด็กทารกในประเทศเนเธอร์แลนด์ อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการเรียกร้องให้ทำการวิจัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับประโยชน์ของการดื่มนมแม่เป็นระยะเวลา 6 เดือน แทน 4 เดือน

สำหรับผลการวิจัยในเด็กทารกที่ดื่มนมแม่เป็นระยะเวลา 6 เดือนนั้น มีอัตราการติดเชื้อลดลงเช่นกัน แต่ในทารกที่ดื่มนมแม่ร่วมกับทานอาหารอย่างอื่น มีอัตราการติดเชื้อลดลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ (หมายถึง ไม่มีผลลดอัตราการติดเชื้อนั่นเอง)

อย่างไรก็ตามผู้ทำการศึกษากล่าวว่า จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลักษณะทางชีววิทยา, วัฒนธรรม และข้อจำกัดทางสังคม รวมทั้งผลของการดื่มนมแม่เป็นระยะเวลานาน ต่อการเป็นโรคติดเชื้อในวัยสูงอายุต่อไป

ที่มา : Medscape

1 Comment

darkleonic's picture

จะว่าไป ผมติดเชื้อตั้งแต่เกิดเลยมั้ง เลยไม่ได้ผล
ผมกินนมแม่ถึง 18 เดือนเลยนะ
แต่ตอนนี้ก็ยังท้องเสียง่ายๆ บ่อยๆ