นาซ่ายืนยัน Omega-3 ช่วยลดการเสื่อมสภาพกระดูก

By: lew
Writer
on Wed, 12/05/2010 - 01:16

โฆษณาคุณค่าทางอาหารสารพัดในโทรทัศน์อาจจะทำให้เราสับสนว่าอันไหนน่าเชื่อถือ แตสำหรับ Omega-3 ก็มีงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากนาซ่าออกมายืนยันแล้วว่า Omega-3 ช่วยลดการเสื่อมสภาพของกระดูกได้จริง

นาซ่าให้การสนับสนุนงานวิจัยนี้เนื่องจากปัญหากระดูกเสื่อมสภาพ เป็นปัญหาสำคัญสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องอยู่ในภาวะไร้น้ำหนักเป็นเวลานาน

งานวิจัยนี้จำลองการอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักด้วยการให้ผู้ร่วมทดลอง 16 คนนอนเป็นเวลา 60 วัน และให้ทานอาหารที่มี Omega-3 ในระดับต่างกัน ผลการทดลองแสดงระดับการเสื่อมสภาพว่าเกี่ยวข้องกับปริมาณของ Omega-3

ว่าแต่ต้องให้เงินเท่าใหร่ถึงจะมีคนอาสามานอนอยู่บนเตียง 60 วัน?

ที่มา - PhysOrg