มหาวิทยาลัยสหรัฐฯ ร่วมสนับสนุนร่างกฏหมายสนับสนุนการเข้าถึงผลงานวิจัยแบบเปิด

By: lew
Writer
on Thu, 06/05/2010 - 23:42

ในโลกงานวิจัย น่าสนใจว่าผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากการบริจาค หรือกระทั่งงานที่ได้รับทุนจากภาษีจำนวนมากนั้นไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ เป็นช่องทางให้บริษัทจำนวนมากเก็บค่าเข้าอ่านผลงานวิจัยเหล่านี้อย่างเป็นล่ำเป็นสัน

ในสหรัฐฯ ซึ่งมีเงินทุกวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ จำนวนมหาศาล ก็ไม่พ้นวังวนนี้เช่นกันทำให้มีเสนอร่างกฏหมายที่ชื่อว่า Federal Research Public Access Act of 2009 - FRPAA เพื่อรสนับสนุนให้มีงานวิจัยจำนวนมากเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้

กฏหมาย FRPAA มีสาระสำคัญคือหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยเกิน 100 ล้านดอลลาร์ทุกหน่วยงานจะต้องสร้างช่องทางการส่งมอบเอกสารผลงานวิจัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะภายในหกเดือนหลังมีการตีพิมพ์ครั้งแรก

กฏรูปแบบเดียวกันนี้ถูกใช้ในหลายหน่วยงานรัฐ และมหาวิทยาลัยมาก่อนหน้านี้แล้ว เช่นสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health - NIH) มีข้อบังคับให้งานวิจัยที่รับทุนจากสถาบันจะต้องเปิดเผยงานสู่สาธารณะชนในหนึ่งปี แต่กฏหมายฉบับนี้จะสร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเป็นครั้งแรก พร้อมๆ กับกำหนดเกณฑ์ที่แน่นกว่ากฏอื่นๆ ที่ใช้อยู่ในตอนนี้

ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำล้วนออกมาแสดงความตอบรับกฏหมายฉบับนี้อย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็น Carnegie Mellon, Cornell, Duke, Harvard และอีกจำนวนมาก

แน่นอนว่าการต่อสนับสนุนครั้งนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ธุรกิจมูลค่ามหาศาลอาศัยการเข้าถึงงานวิจัยเป็นการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ สำนักพิมพ์ผู้จัดงานวิจัยและวารสารออกมาคัดค้านกฏหมายนี้ โดยไม่ได้คัดค้านการเข้าถึงแบบเสรีโดยตรง (อาจจะเพราะน่าเกลียดเกินไป) แต่คัดค้านว่าระยะเวลาหกเดือนนั้นอาจจะสั้นเกินไป และธุรกิจของพวกเขาอาจจะดำเนินไปไม่ได้

ในแง่ของคนไทย เราร่วมวงสนับสนุนได้เต็มที่ครับ มหาวิทยาลัยไทยจ่ายค่าเข้าถึงงานวิจัยเหล่านี้แพงมาก แถมผมใช้ๆ งานก็เจอปัญหาโควต้าเต็มใช้งานไม่ได้อยู่เรื่อยๆ เสียอีก

ที่มา - ArsTechnica, FRPAA, จดหมายเปิดผนึก