นักวิทยาศาสตร์เยอรมันใช้แสงเลเซอร์สร้างก้อนเมฆได้สำเร็จแล้ว

By: nuntawat
Writer
on Tue, 04/05/2010 - 06:37

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันประกาศว่าสามารถก้อนเมฆโดยใช้แสงเลเซอร์ได้สำเร็จแล้ว

ในการสร้างก้อนเมฆ จะยิงแสงเลเซอร์ 220 มิลลิจูลไปยังบริเวณที่มีน้ำ ณ อุณหภูมิของอากาศที่ -24 องศาเซลเซียส (ดูวีดีโอได้ท้ายช่าว)

ผลลัพธ์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้ LIDAR ยิงแสงเลเซอร์ขึ้นไปเพื่อประเมินการกระเจิงของแสงในบรรยากาศ นอกจากนั้นการสร้างก้อนเมฆด้วยวิธีดังกล่าวยังถูกจำกัดด้วยสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นอีกด้วย

ที่มา: New Scientist ผ่าน Gizmodo

2 Comments

hisoft's picture

นึกว่าสร้างได้ง่ายๆ จะได้ยิงให้เมฆบังแดดเยอะๆ แก้ปัญหาโลกร้อนไปชั่วคราว

The Phantom Thief