นักวิจัยเพาะเนื้อเยื่อกระดูกให้เป็นรูปร่างได้สำเร็จแล้ว

By: pawinpawin
Writer
on Wed, 31/03/2010 - 00:22

การเพาะเนื้อเยื่อกระดูกให้เป็นรูปร่างนั้นถือได้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างลำบาก แต่วันนี้ทีมนักวิจัยจาก Columbia University ก็ได้เผยว่าสามารถเพาะกระดูกเป็นชิ้นๆ ได้แล้วครับ

Dr. Vunjak-Novokovic และทีมนักวิจัยของเธอได้ทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกระดูกให้โตขึ้นมาเป็นรูปร่างสามมิติเหมือนกระดูกเดิม วิธีดังกล่าวอาศัยการสร้างแบบสามมิติด้วยการวิเคราะห์ภาพจากข้อ หลังจากนั้นแล้วจึงทำการเพาะเนื้อเยื่อด้วยเซลล์สกัดมาจากไขกระดูกหรือชั้นไขมันลงไปในช่องแบบที่กำหนด หลังจากการเพาะด้วยอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญของเซลล์แล้วเนื้อเยื่อที่ได้นั้นจะมีรูปร่างคงทนตามแบบ และสามารถที่จะเอาออกไปใช้ได้เสมือนเนื้อเยื่อกระดูกปกติ

ปกติแล้วการผ่าตัดซ่อมกระดูกที่แหว่งหายไป (เช่นจากการถูกมะเร็งกิน) นั้นจำเป็นต้องใช้กระดูกจากที่อื่นของร่างกายหรือวัสดุเทียมอย่างเช่นไทเทเนียม ยังไม่เคยมีการใช้กระดูกที่เพาะเลี้ยงจากห้องทดลองมาซ่อมแซมเหมือนกับเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มอื่นๆ ที่ไม่ต้องการความเป็นรูปร่างแข็งแรง ทีมนักวิจัยนั้นกำลังอยู่ในการทดลองนำกระดูกที่ได้ไปใช้ในสัตว์ก่อนที่จะนำมาศึกษาในมนุษย์ต่อไป (และก็เริ่มมีหลายบริษัทได้ติดต่อทีมนักวิจัยเพื่อเตรียมผลิตออกมาขายแล้วด้วย)

ที่มา: The New York Times