ไขมันเสพติดได้?

By: lew
Writer
on Mon, 29/03/2010 - 22:59

เชื่อกันมานานว่าอาหารที่มีไขมันสูงๆ สร้างความอยากอาหารให้กับคน ด้วยคำอธิบายว่าคนเราต้องการสำรองพลังงาน การวิวัฒนาการจึงทำให้เราต้องการสะสมไขมันไว้มากๆ แต่แนวทางใหม่ก็ได้อธิบายว่าไขมันนั้นอาจจะกระตุ้นให้คนเราบริโภคไขมันเกินขนาดในแบบเดียวกับที่เราติดสารเสพติด

งานวิจัยนี้ดำเนินการโดยดร. Paul J. Kenny และทีมงาน พวกเขาแยกหนูทดลองออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกให้อาหารปรกติ กลุ่มที่สองให้อาหารไขมันสูงวันละหนึ่งชั่วโมง และกลุ่มที่สามให้อาหารไขมันสูงวันละ 23 ชั่วโมง

ขณะที่น้ำหนักของหนูที่ได้รับไขมันสูงๆ เพิ่มขึ้น ที่น่าสนใจคือสมองมีความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน โดยหนูกลุ่มที่ได้รับไขมันสูงมากๆ เริ่มมีความ "ทนทาน" ต่อความพึงพอใจในอาหารไขมันสูงเหล่านั้น ทำให้มันต้องกินอาหารไขมันสูงมากขึ้นเรีื่อยๆ เพื่อที่จะได้รับความพึงพอใจต่ออาหารเท่าเดิม

สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่ นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิทยาการที่สูงส่งขึ้นเรื่อยๆ ของเราเอง เนื่องจากแต่เดิมการหาไขมันมาบริโภคเป็นเรื่องทำได้ยากเนื่องจากต้องอาศัยธัญพืชปริมาณสูงๆ หรือการล่าสัตว์ (ซึ่งทำได้ยาก) แต่ทุกวันนี้เรากลับหาไขมันมาบริโภคได้โดยง่ายเช่นเดียวกับโคเคน ที่เราสามารถสังเคราะห์ได้ความบริสุทธิ์ที่สูงมาก ขณะที่ใบโคคามีจำกัด การการบริโภคก็ไม่มีประสิทธิภาพนัก

อีกหน่อยคงมีงานวิจัยการเสพติดข้อมูลข่าวสาร

ที่มา - CNN

3 Comments