หลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์และอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

By: chobits_nizzy
Writer
on Mon, 29/03/2010 - 13:59

เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา มีงานวิจัยชิ้นใหม่ โดยด็อกเตอร์Kenneth Mukamal ที่ศึกษาจากประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมากกว่า 245,000 คน รายงานว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางมีความเกี่ยวข้องกับอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ลดลง สำหรับการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงนั้น ไม่ชัดเจนว่าจะเกี่ยวข้องกับอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่

โดยงานวิจัยชิ้นนี้ทำกับประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาวัยผู้ใหญ่ 245,207 คน ที่เข้าร่วมโครงการ National Health Interview Survey (NHIS) ระหว่างปี 2530 - 2543 แบบสอบถามประกอบไปด้วยคำถามเกี่ยวกับการบริโภคแอลกอฮอล์ และผู้ตอบแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น ผู้ไม่บริโภคแอลกอฮอล์, ผู้บริโภคแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อย, ผู้บริโภคแอลกอฮอล์ปานกลาง และผู้บริโภคแอลกอฮอล์อย่างหนัก

การตายมาจากการนำฐานข้อมูลของ National Health Interview Survey (NHIS) มาเชื่อมโยงกับ National Death Index ตลอดปี 2545

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โดยทั่วไปผู้บริโภคแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางมีความเกี่ยวข้องกับอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดและหัวใจที่ลดลง และผู้บริโภคแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยมีอัตราการตายลดลงมากกว่าผู้ไม่บริโภคแอลกอฮอล์เลย ในขณะที่ผู้บริโภคแอลกอฮอล์อย่างหนักไม่ชัดเจนว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับอัตราการตายหรือไม่

ที่มา : Medscape

5 Comments

chobits_nizzy's picture

ค่ะ แค่ "จิบ" นะคะ
จริงๆอาจารย์ที่สอนก็เคยพูดถึงเหมือนกัน
ผลงานวิจัยชิ้นนี้เท่ากับว่าช่วยยืนยันได้ดีทีเดียว

pbcool's picture

มันก็มี research พวกนี้มานานแล้วนี่นา

อ่านผ่านๆตอนแรกนึกว่าจะเป็นงานวิจัยที่แย้งอันเก่า - -"

อีกอันนึงคือไม่ตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ตายด้วยอุบัติเหตุซะก่อน