เป็บซี่ประกาศลดเกลือ, น้ำตาล และไขมันในสินค้าทุกตัวใน 10 ปีข้างหน้า

By: lew
Writer
on Tue, 23/03/2010 - 01:17

บ้านเราเครื่องดื่มแบบไร้น้ำตาลเริ่มได้รับความนิยม แต่เมืองนอกนั้นสารอาหารที่มักได้รับมากเกินไปมีสามตัวหลักๆ คือไขมันอิ่มตัว, เกลือ, และน้ำตาล ในปีนี้บริษัทเป็บซี่ซึ่งขายสินค้าที่มีสารอาหารเหล่านี้อยู่สูงก็ได้ประกาศแผนการลดสารอาหารเหล่านี้ในสินค้าของตนลง

ตัวเลขที่แจ้งออกมานั้นคือ เป็บซี่จะลดน้ำตาลลง 25% และไขมันอิ่มตัวลง 15% ในสิบปีข้างหน้า พร้อมกับจะค่อยๆ เพิ่มส่วนประกอบของธัญพืช และผักต่างๆ ลงไปในสินค้าให้มากขึ้น

แรงกดดันในเรื่องของสารอาหารเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ จากการที่เด็กรุ่นใหม่เริ่มมีอาการน้ำหนักเกินในอัตราส่วนที่สูงขึ้น ในประเทศที่เจริญแล้วเช่นยุโรป, สหรัฐฯ นั้นเริ่มมีมาตรการต่อสู้กับอาหารพลังงานสูง ด้วยการปรับฉลากให้ชัดเจน (จนบางทีออกจะน่าตกใจ เช่นมาตรการป้ายแดงของอังกฤษ) เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกอาหารที่มีคุณค่ามากขึ้นและมีพลังงานต่ำลง

ที่มา - PhysOrg

3 Comments

McKay's picture

ในไทยก็(พึ่ง?)มีประกาศใหม่ที่ดีมากคือ "ไม่ใช่อาหารพลังงานต่ำ"

แต่ว่า 10 ปีเลยเหรอ - -

pbcool's picture

แป๊บซี่มีไขมันอิ่มตัวด้วยเหรอเนี่ย เพิ่งรู้