การตรวจสายตา เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยความจำเสื่อม

By: chobits_nizzy
Writer
on Thu, 04/03/2010 - 22:44
24 กุมภาพันธ์ 2553 มีรายงานวิจัยออกมาว่าความผิดปกติทางสายตานั้น พบได้บ่อยในผู้ป่วยความจำเสื่อม (dementia) ในผลงานวิจัยชิ้นใหม่นี้ นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจาก ผู้ป่วยสูงอายุจำนวน 625 คน ดอกเตอร์โรเจอร์ และเคนเนท แลนก้า (Dr. Rogers and Kenneth Langa)พบว่าประชากรที่มีสายตาดี หรือดีมากอยู่แล้วมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมลดลง 63% และน้อยกว่า 10% ของผู้ป่วยความจำเสื่อมมีสายตาดีอยู่ก่อนแล้ว ผลงานวิจัย พบว่าผู้ที่มีระดับสายตาแย่ที่ไม่ได้มาพบจักษุแพทย์มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 9.5 เท่าของการเป็น โรคอัลไซเมอร์ โรคความจำเสื่อมบางประเภทมีระดับการมองเห็นเสียไป และมักจะมีการอ่านและเขียนแย่ขึ้นกว่าเดิม เป็นการยากที่จะวินิจฉัย เนื่องจากผลการวัดระดับสายตาแบบมาตรฐานอย่างการวัดการมองเห็น, การตรวจสายตาด้วยสลิทแลมป์(slit lamp) และการตรวจจอประสาทตา (fundus examination)มักจะได้ผลเป็นปกติ ที่มา : Medscape