บริหารโกดังด้วยหุ่นยนต์ เป็นอีกหนึ่งความฝันของเรา

By: mrfah
Writer
on Thu, 10/09/2009 - 04:23

การบริหารจัดการโกดังเป็นเรื่องที่ยาก เรียกได้ว่าต้องใช้ความละเอียด, การวางแผน และออกแบบเป็นอย่างดี โกดังที่ดีควรที่จะมีการออกแบบที่ว่า ของที่ใช้บ่อยควรที่จะอยู่ข้างหน้า ส่วนของที่ใช้ไม่ค่อยบ่อยควรจะอยู่ข้างหลัง หยิบง่ายใช้สะดวก ถ้าจะให้ดีที่สุด เราไม่ต้องเดินไปหยิบจะดีมาก ให้มันมาหาเราเอง... ผมไม่ได้บ้าครับมีโกดังแบบนี้จริงๆ บริษัท Zappos ที่ถูก Amazon ซื้อไปเค้าใช้ระบบนี้อยู่ หุ่นยนต์พวกนี้จะอ่าน 2D บาร์โค้ด ที่อยู่บนพื้นเพื่อที่จะบอกตำแหน่ง และใช้ RFID เป็นตัวอ่านว่าสินค้าคืออะไร ออกไปเมื่อไหร่ ข้อดีของระบบนี้ก็คือ ไม่ต้องใช้คนเยอะจ่ายที่เดียว ข้อเสียก็คงเป็นคนคงตกงานละครับ

ที่มา: mrfah, YouTube, IEEE spectrum