วัคซีนมาลาเรียเริ่มส่งทางยุงได้แล้ว

By: lew
Writer
on Fri, 31/07/2009 - 09:02
Topics: 

ความฝันที่จะอาศัยพาหะนำโรคเช่นยุงมาเป็นช่องทางในการส่งวัคซีนมีมานานแล้ว แต่วันนี้ความฝันนี้เริ่มเข้าใกล้ความจริงไปอีกขั้นเมื่องานวิจัยจากโครงการ PATH ได้แสดงความสำเร็จในการสร้างภูมิคุ้มกันในมนุษย์โดยอาศัยยุงให้กัดคนที่เข้าร่วมการทดลอง

แม้แนวคิดนี้จะมีมานานแล้ว แต่การทดลองครั้งนี้ความสำเร็จในมนุษย์เป็นครั้งแรก

การทดลองค่อนข้างตรงไปตรงมา โดยผู้เข้าร่วมทดลอง 15 คนถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม 10 คน และ 5 คนตามลำดับทุกคนได้รับยาป้องกันมาลาเรีย หลังจากนั้นกลุ่ม 10 คนแรกจะถูกกัดด้วยยุงที่ติดเชื้อ ขณะที่อีก 5 คนจะถูกกัดจากยุงปลอดเชื้อ สองเดือนต่อมาทุกคนจะถูกกัดโดยยุงติดเชื้ออีกครั้ง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า 10 คนที่ได้รับเชื้อทางยุงนั้นสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้

แม้จะดูไม่มีประโยชน์นักเพราะระหว่างการสร้างวัคซีนต้องได้รับยาป้องกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยานั้นมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ การสร้างภูมิคุ้มกันแทนการใช้ยานั้นจึงยังเป็นเรื่องจำเป็นต่อไป

ที่มา - AP

6 Comments

MN's picture

หวังว่าตัวกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกัน จะถ่ายทอดจากยุงรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งได้

tomyum's picture

อีกหน่อยอาจจะแพ็คลูกน้ำที่ตัดต่อพันธุกรรมแล้ววางจำหน่าย หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้

ibirdboy's picture

แล้วถ้าเค้าเอาพวก ไวรัสจี ไปส่งทางยุงจะทำไงอ่ะ?

ellipsis's picture

แล้วถ้ายุงกลายพันธ์ล่ะ กลายเป็นว่าแพร่เชื่อโรคร้ายแทน

MN's picture

ยุงกลายพันธุ์ไม่ได้ง่ายๆหรอก แล้วปกติยุงก็เป็นตัวแพร่เชื้ออยู่แล้ว