หลักการเขียนข่าวเบื้องต้น

By: Mr.JoH on Tue, 15/04/2008 - 01:22
Topics: 

เอาของเก่าที่มีอยู่ มาผสมกับของ blognone ถ้าใครมีข้อเสนอแนะ หรือไม่เห็นด้วยตรงจุดไหน สามารถบอกมาได้เลยนะครับ

คำแนะนำในการเขียนข่าว

 • เขียนข่าวด้วยสำนวนของตัวเอง ห้าม!! copy มาโดยเด็ดขาด
 • อ้างแหล่งที่มาของข่าวทุกครั้ง ถ้าเป็นเว็บไซต์ให้ทำการลิงค์กลับไปยังหน้าเว็บต้นฉบับ ถ้ามาจากหนังสือหรือนิตยสาร ให้ระบุชื่อและฉบับที่ของข่าว
 • ตรวจดูตัวสะกดอย่างละเอียด

รูปแบบการเขียน

Markdown จะเป็นค่ามาตรฐานในการเขียนข่าว ถ้าหากไม่ชอบใจ ก็สามารถเปลี่ยนไปเขียนโดยใช้ HTML หรือ TinyMCE ก็ได้ ซึ่งสามารถดูวิธีการเขียนได้จาก :

การแบ่งช่วงข่าว

ถ้าข่าวยาวเกินไป สามารถกำหนดให้แบ่งการแสดงผลเนื้อหาบางส่วนไว้ในหน้าแรก แล้วให้ผู้ผ่านคลิกเข้าไปดูเนื้อหาข่าวเต็มๆ อีกครั้ง
วิธีการตัดแบ่ง ใช้คำสั่ง <!—break—> ณ ตำแหน่งที่ต้องการแบ่งเนื้อหาของข่าว

การใส่ Tag

Jusci ใช้ระบบ Tag (หรือ Topic) ในการแบ่งหมวดหมู่ของข่าว โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

 • Tag ต้องเป็นภาษาอังกฤษเสมอ
 • ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ
 • ใส่ Tag ให้เหมาะสมกับเนื้อหาของข่าว โดยควรเป็น keyword หรือ main idea ของข่าวนั้นๆ
 • Jusci มีระบบ Autocomplete ในการใส่ Tag ควรใช้ autocomplete ทุกครั้ง
 • สำหรับข่าวที่เกี่ยวข้องกับชื่อประเทศ ควรใส่ชื่อประเทศเป็น Tag ด้วย
 • ดูตัวอย่างการใส่ Tag ได้จากข่าวเก่าๆ

เนื้อหา

 • ไม่ต้องกลัวว่าข่าวจะสั้นเกินไปหรือยาวเกินไป ถ้าหากเขียนกระชับ ได้ใจความ
 • ไม่ควรแปลคำต่อคำ ควรสรุปใจความของข่าวก่อน แล้วค่อยแปล
 • เขียนข่าวให้ได้ใจความ โดยที่ผู้อ่านไม่ต้องตามไปอ่านจากข่าวต้นฉบับอีก
 • องค์ประกอบหลักๆ ในการเขียนข่าวให้ได้ใจความ ก็คือ ใคร, ทำอะไร, ที่ไหน, อย่างไร แต่ไม่จำเป็นต้องมีครบก็ได้
 • ข่าวทุกข่าวที่คุณเขียนจะใช้สัญญาอนุญาติของครีเอทีฟคอมมอนส์ เวอร์ชัน 3.0 ซึ่งใครก็สามารถนำไปใช้ได้เพียงแค่อ้างอิงที่มาและชื่อผู้เขียน อย่างไรก็ตามเจ้าของลิขสิทธิ์ของข่าวยังเป็นตัวคุณเอง อย่างไรก็ตาม ถ้าหากคุณต้องการใช้ข่าวที่คุณเขียน ใช้สิทธิ์อย่างอื่น ก็ต้องระบุไว้ท้ายข่าวด้วย
 • ถ้าข่าวเรื่องไหนเป็นเรื่องทางเทคนิคหรือมีศัพท์เฉพาะทางที่คนทั่วไปไม่ทราบ ควรจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น หรืออาจจะทำลิงค์ไปยังเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง (ไม่จำเป็น)

ภาษาต่างประเทศ

 • ห้าม เขียนไทยคำอังกฤษคำอย่างเด็ดขาด
 • แปลคำตามบริบท คำหนึ่งๆ เมือ่มีบริบทต่างกัน อาจมีความหมายที่แตกต่างกัน ต้องดูบริบทที่เกี่ยวข้องด้วย
 • ต้องมีความสม่ำเสมอ คำ ๆ เดียวกัน อาจมีแปลได้หลายอย่าง ถ้าเลือกใช้คำแปลอันไหนแล้ว ต้องใช้อันนั้นไปตลอดทั้งข่าว
 • คำที่คำแปลไม่เป็นที่คุ้นเคย หรือคำที่ยังไม่ได้แปลนั้นเป็นที่แพร่หลายกว่า ให้วงเล็บคำภาษาต่างประเทศต่อท้ายด้วย
 • ชื่อคนหรือชื่อเฉพาะ ให้ถอดเสียงเป็นภาษาไทย แล้ววงเล็บคำภาษาต่างประเทศต่อด้ายด้วย แต่หากคำไหน ไม่สามารถถอดเสียงได้จริงๆ อนุโลมให้ใช้คำจากต้นฉบับได้

การสะกดคำ

 • ต้องมีความสม่ำเสมอ สะกดคำใดไปแล้ว ต้องเขียนให้เหมือนกันทุกครั้ง
 • คำภาษาอังกฤษ ถ้าไม่ใช่ชื่อเฉพาะ ก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่
  software แทน Software
 • ระหว่างคำกับตัวเลข เว้น 1 ช่องว่าง
  ความจุ 1 ตัน
 • นอกวงเล็บ เว้น 1 ช่องว่างหน้าหลัง
  ฟิสิกส์ยุคเก่า (Classical Physics) เชื่อในเรื่อง
 • ลูกน้ำ และ อัฒภาค เว้น 1 ช่องว่าง ด้านหลัง
  ช้าง, ม้า, วัว, ควาย
 • "เครื่องหมายคำพูด" (อัญประกาศ) "ก็แบบเดียวกัน" กับวงเล็บ

เครื่องมือแนะนำในการแปลข่าว

8 Comments

lancaster's picture

Markdown นี่ลง Module อะไรครับ จะเอาไปใช้มั่ง :D

ป.ล. ผมว่าน่าจะปิดช่อง Subject ของ Comment ด้วยนะครับ

pativet's picture

"สัญญาอนุญาติของครีเอทีฟคอมมอนส์ เวอร์ชัน 3.0"
คำว่า "อนุญาต" ไม่มี สระ "อิ" ครับ

hisoft's picture

ไม่ใช่คงไม่มาแก้ครับ แต่ถ้ามาแก้นี่หล่ะวงแตก - -"

ผมลืมไปนะเนี่ย กะว่าปีนี้จะตั้งกระทู้ไว้อาลัยครบรอบสามปีให้ รู้ตัวอีกทีเลยวันมานานโขแล้ว

The Phantom Thief