natt_han's blog

แพทย์ใช้การพิมพ์สามมิติสร้างแบบจำลองช่วยในการวางแผนผ่าตัด

By: natt_han
Writer
on Thu, 27/02/2014 - 11:50

แพทย์ได้นำเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เข้ามาช่วยในการวางแผนผ่าตัดหัวใจเด็กชายอายุ 14 เดือน ซึ่งหัวใจมีความผิดปกติมาตั้งแต่เกิดถึงสี่อย่าง โดยการใช้ภาพที่ได้จาก CT scan นำไปสร้างแบบจำลองของหัวใจ โดยพิมพ์ออกมาให้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดจริง 1.5 เท่า วัสดุที่ใช้เป็นเส้นใยที่มีความยืดหยุ่น ใช้เวลาในการพิมพ์ 20 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย US$600

จากนั้นแพทย์จึงนำแบบจำลองไปใช้ในการวางแผนการผ่าตัด ซึ่งทำให้สามารถแก้ไขความผิดปกติทั้งหมดได้ในการผ่าตัดครั้งเดียว
แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดกล่าวว่า การใช้โมเดลสามมิตินี้เป็นเหมือนตัวเปลี่ยนเกมในการวางแผนการผ่าตัดหัวใจอันซับซ้อนได้เลย

พบวิธีแปลงสาหร่ายเป็นน้ำมันดิบในเวลาไม่ถึงชั่วโมง

By: natt_han
Writer
on Thu, 26/12/2013 - 10:43

สาหร่ายนั้นถูกพิจารณาเป็นแหล่งพืชพลังงานมานานแล้ว เนื่องจากมีพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกได้มาก แต่การจะนำมาใช้ได้นั้น จะต้องมีการทำให้แห้งซึ่งสิ้นเปลืองทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา และอาจเหลือมวลเพียงแค่ 20%

วิศวกรของ Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) ได้คิดค้นกระบวนการแปลงสาหร่ายให้กลายเป็นน้ำมันดิบได้โดยใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมง และยังสามารถนำสาหร่ายมาผ่านกระบวนการโดยไม่ต้องทำให้แห้งก่อน แนวคิดนั้นนำมาจากกระบวนการเกิดน้ำมันดิบตามธรรมชาติ คืออุณหภูมิและความดัน ซึ่งใช้เวลานับล้านปี

Subscribe to RSS - natt_han's blog