narok119's blog

มะเร็งหลายประเภท เป็นเรื่องของ "ความซวย" มากกว่าการดูแลสุขภาพ และ กรรมพันธุ์

By: narok119
Writer
on Sat, 03/01/2015 - 09:01

ผลการวิจัยของ Cristian Tomasetti และ Bert Vogelstein จากโรงเรียนแพทย์ และ ศูนย์มะเร็ง มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ พบว่าการพัฒนาของโรคมะเร็งหลายประเภท เป็นสาเหตุมาจากความซวยซะ 2 ใน 3
ในขณะที่การดูแลสุขภาพ และ กรรมพันธุ์ มีผลแค่ 1 ใน 3 เท่านั้น

การเป็น "คนดี" อาจไม่ดีอย่างที่คิด เพราะคนดีไม่เป็นตัวของตัวเอง

By: narok119
Writer
on Tue, 01/07/2014 - 00:39
Topics: 

หลายคนแถวนี้น่าจะเคยชมสารคดี Five Steps to Tyranny อันโด่งดังกันมาแล้ว หนึ่งในการทดลองที่ถูกอ้างถึงในสารคดีนั้นคือ การทดลองของมิลแกรม ซึ่งเป็นการทดสอบพฤติกรรมมนุษย์ ว่าจะยอมทำตามคำสั่งของผู้มีอำนาจหรือไม่ แม้คำสั่งนั้นจะผิดหลักมนุษยธรรม เช่นการสั่งให้เอาไฟฟ้าไปช้อกผู้อื่นให้เจ็บปวดทรมาน ผลลัพธ์ที่ออกมาน่าตกใจ เพราะปรากฎว่าผู้เข้าทดสอบส่วนใหญ่ยอมทำ ส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ยอม

Subscribe to RSS - narok119's blog